Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pulpit na sali sesyjnej Rady Miasta.

XXXVIII Sesja Rady Miasta Gorlice na żywo

Treść

Relacja na żywo z XXXVIII Sesji Rady Miasta Gorlice. Oglądaj TUTAJ.

W zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Miasta Roberta Ryndaka porządku obrad znalazły się następujące punkty:

 1. Otwarcie sesji, potwierdzenie kworum, informacja o porządku obrad.
 2. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miasta Gorlice.
 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta za okres od 16 września do 10 października 2021 r.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Gorlice,
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • w sprawie przyznania pożyczki z MARR S.A. na zadanie pn.: "Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i Powiatu Gorlickiego wraz przebudową ciągu komunikacyjnego”
 • w sprawie przejęcia od Zarządu Województwa Małopolskiego zadania zarządzania publiczną drogą wojewódzką,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ‘’Miasto Gorlice – Plan Nr 3’’ w rejonie ul. św. Mikołaja,
 • w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2021 rok,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice.

5. Sprawy różne, pytania bieżące, wnioski i oświadczenia Radnych.