przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Maluch+ 2021

Maluch+ 2021

Miasto Gorlice, w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 Moduł 2, otrzymało ze środków Budżetu Państwa dofinansowanie w kwocie 38 400,00 zł, na funkcjonowanie 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w Żłobku Miejskim przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach. Wartość całkowita zadania wynosi 48 000,00 zł.

Maluch 2016 - inwestycje

Maluch 2016 - inwestycje

 Maluch + - Małopolska Rodzaj dotacji, nazwa programu: – dotacja celowa na utworzenie 24 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016. Nazwa zadania: „

Maluch 2017 - funkcjonowanie

Maluch 2017 - funkcjonowanie

 Maluch + - Małopolska Miasto Gorlice, w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2017 Moduł 2, otrzymało z rezerwy celowej dofinansowani

Maluch 2018 - funkcjonowanie

Maluch 2018 - funkcjonowanie

 Maluch + - Małopolska Miasto Gorlice, w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018 Moduł 2, otrzymało z rezerwy celowej dofinansowani

Maluch 2018 - inwestycje

Maluch 2018 - inwestycje

 Maluch + - Małopolska Inwestycja pn.: „Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach”, wykonana w roku 2018, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018, przewidywała p

Maluch 2019 - funkcjonowanie

Maluch 2019 - funkcjonowanie

 Maluch + - Małopolska Miasto Gorlice, w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 Moduł 2, otrzymało z rezerwy celowej dofinansowani

Maluch 2019 - inwestycje

Maluch 2019 - inwestycje

 Maluch + - Małopolska Miasto Gorlice, w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu do Programu „Maluch+” 2019, otrzymało dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Żłobka Miejskiego przy Miejski

Maluch 2020 - funkcjonowanie

Maluch 2020 - funkcjonowanie

 Maluch + - Małopolska Miasto Gorlice, w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 Moduł 2, otrzymało z rezerwy celowej dofinansowani