"Migajmy razem!”

Wtorek, 27 września 2016 Polska Rada Języka Migowego, z inicjatywy środowiska osób głuchych i niedosłyszących opracowała plakat „Migajmy razem!” dotyczący stosowania Polskiego Języka Migowego.

Spotkanie informacyjne - projekt "Mój szef to ja!”

Spotkanie informacyjne - projekt Wtorek, 27 września 2016 Urząd Miejski w Gorlicach zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym w ramach projektu "Mój szef to ja!", które będzie odbędzie się 5 października 2016 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Domu Polsko-Słowackiego w Gorlicach, Rynek 1.

Pożegnanie Lata

Pożegnanie Lata Wtorek, 27 września 2016 Gorlickie Centrum Kultury, Świetlica Osiedlowa GCK „Sokół” oraz Rada Osiedlowa Nr 7 serdecznie zapraszają dzieci i młodzież na spotkanie zabawowo-taneczne, które odbędzie się 7 października br. (piątek) o godz. 16.30 w Świetlicy Osiedlowej GCK „Sokół” przy ul. Dukielskiej 73.

No Promil - No Problem

No Promil - No Problem Wtorek, 27 września 2016 Miasto Gorlice przystąpiło po raz IX do kampanii społecznej „Trzeźwa Małopolska: No Promil - No Problem”.

Wybraliście drugą gwiazdę Dni Gorlic 2017!

Wybraliście drugą gwiazdę Dni Gorlic 2017! Wtorek, 27 września 2016 Zakończyliśmy facebookowe głosowania na gwiazdy Dni Gorlic 2017. Decyzją Waszych głosów drugim zespołem, który wystąpi podczas święta naszego miasta została grupa After Party!

Gorliczanie złożyli 33 projekty do Budżetu Obywatelskiego

Gorliczanie złożyli 33 projekty do Budżetu Obywatelskiego Poniedziałek, 26 września 2016 Zakończyliśmy zgłaszanie projektów do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 8 pomysłów na zadania ogólnomiejskie oraz 25 na zadania osiedlowe.

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Gorlice z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Gorlice z organizacjami pozarządowymi Poniedziałek, 26 września 2016 Zarządzenie Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały „rocznego programu współpracy Miasta Gorlice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”.

30 lat Gorlickiego Klubu Abstynenta "EGIDA”

30 lat Gorlickiego Klubu Abstynenta Poniedziałek, 26 września 2016 17 września 2016 r. na sali Zespołu Szkól Zawodowych w Gorlicach obył się uroczysty Jubileusz 30-lecia działalności Gorlickiego Klubu Abstynenta „EGIDA”.

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych Poniedziałek, 26 września 2016 W latach 2016-2018 na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności, na terenie całego kraju, prowadzone będą prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach zadania pn.: „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018”.

110 lat gorlickiego Kromera

110 lat gorlickiego Kromera Poniedziałek, 26 września 2016 W sobotę 24 września br. I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach świętowało jubileusz 110 lat swojego istnienia.

Październikowa ściągawka z wydarzeń

Październikowa ściągawka z wydarzeń Sobota, 24 września 2016 Comiesięczna ściągawka z wydarzeń i imprez, które będą miały miejsce w naszym mieście i powiecie gorlickim w październiku 2016 roku.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Piątek, 23 września 2016 Uprzejmie informujemy, że od 23 września do 24 października br. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały ws. wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w Mieście Gorlice.

Rozpoczęliśmy 2. Festiwal im. Zygmunta Haupta!

Rozpoczęliśmy 2. Festiwal im. Zygmunta Haupta! Piątek, 23 września 2016 Konferencją prasową w Urzędzie Miejskim w Gorlicach rozpoczęliśmy 2. Festiwal im. Zygmunta Haupta.

"Mój szef to ja!”

Piątek, 23 września 2016 Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Przyszłość należy do nich

Przyszłość należy do nich Piątek, 23 września 2016 Młodzież i nauczyciele z Petersburga odwiedzili Gorlice w ramach Polsko – Rosyjskiej wymiany „Przyszłość należy do nas”.