Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) - podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Gorlicach, stanowiących własność Miasta Gorlice, przeznaczonych do oddania w użyczenie.


Zarządzenie

Wykaz