Znamy wyniki BO Miasta Gorlice na 2019 rok

Remonty nawierzchni ulic i chodników, przebudowa parkingu, wiata śmietnikowa, urządzenia terenowo-rekreacyjne, rozbudowa placu zabaw – to zadania, które decyzją mieszkańców, Burmistrz Gorlic ujmie w projekcie budżetu na 2019 rok. Gorliczanie mogli wybierać wśród 35 zadań zgłoszonych w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.

Po przeliczeniu wszystkich głosów oddanych na zadania do Budżetu Obywatelskiego 2019 z listy projektów ogólnomiejskich zwyciężyło zadanie pt. Remont nawierzchni jezdni ul. Orzeszkowej opiewające na łączną kwotę: 300 000 zł. Projekt otrzymał 389 ważnych głosów.

Wyniki głosowania na zadania ogólnomiejskie:

 • Remont nawierzchni jezdni ul. Orzeszkowej - 389 głosów
 • Budowa ścieżki rowerowej typu singletrack i zręcznościowej ścieżki rowerowej na Górze Cmentarnej - 352 głosy
 • Poprawa infrastruktury sportowo – treningowej na stadionie im. Maksymiliana Kumorkiewicza przy ul. Sienkiewicza - 336 głosów
 • Remont ul. Konopnickiej – wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej - 299 głosów
 • Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach oraz montaż oświetlenia na kładce prowadzącej do parku - 286 głosów
 • Wzmocnienie infrastruktury rekreacyjno-sportowej miasta Gorlice poprzez zakup Rolby – maszyny do pielęgnacji lodu dla Gorlickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 222 głosy
 • Remont ul. Garbarskiej i Blich wraz z rozdziałem kanalizacji na deszczową, ogólnospławną i sanitarną, uzupełnienie chodników z kostki betonowej i wykonanie nawierzchni asfaltowej - 138 głosów
 • Budowa chodnika w ciągu ul. W. Pola na rowie odwadniającym przydrożnym - 104 głosy
 • Naftowa wizytówka Gorlic - 74 głosy
 • Zbuduj swojego robota i wygrajcie wspólnie turniej – klocki do budowania robotów dla przedszkoli, szkół podstawowych i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz turnieje robotów szkół podstawowych - 59 głosów
 • Elektroniczny system pomiaru czasu na pływalni "Fala" w Gorlicach - 41 głosów
 • Od A do Z - dostosowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach do potrzeb osób słabowidzących, niewidomych i starszych oraz z dysfunkcją słuchu - 38 głosów


W poszczególnych osiedlach zwyciężyły następujące projekty:

OSIEDLE NR 1 – „STARÓWKA”
Budowa urządzeń terenowo – rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kopernika w Gorlicach – obok parkingu przy pl. Dworzysko – kontynuacja zadania - 140 głosów
OSIEDLE NR 2 – „MAGDALENA”
Wykonanie nowego chodnika między budynkami na osiedlu Magdalena - 88 głosów
OSIEDLE NR 3 „KROMERA”
Remont nawierzchni przy ul. Łukasiewicza 2 - 62 głosy
OSIEDLE NR 4 – „MARIAMPOL”
Remonty nawierzchni dróg na terenie Osiedla Chopina - 53 głosy
OSIEDLE NR 5 – „MŁODYCH”
Remont ciągu pieszego pomiędzy budynkami Konopnickiej 13-15 i Tuwima 2 - 275 głosów
OSIEDLE NR 6 – „ZAWODZIE”
Utwardzenie placu – parkingu przy ul. Pod Lodownią - 454 głosy
OSIEDLE NR 7 – „SOKÓŁ”
Zagospodarowanie terenu przy ul. Dukielskiej dla celów rekreacyjno-kulturalnych - 81 głosów
OSIEDLE NR 8 – „KORCZAK”
Remont chodnika przed budynkiem Hallera 20 w Gorlicach - 83 głosy
OSIEDLE NR 9 – „GÓRNE”
Budowa chodnika jednostronnego w ciągu ulicy Wincentego Pola - 102 głosy
OSIEDLE NR 10 – „SKRZYŃSKICH”
Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Jagodowej - 54 głosy
OSIEDLE NR 11 – „ŁYSOGÓRSKIE”
Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Letniej - 31 głosów
OSIEDLE NR 12 – „KRASIŃSKIEGO”
Organizacja osiedlowego "Gniazda gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych", poprawa warunków sanitarnych i estetyki osiedla - 200 głosów

W głosowaniu na Budżet Obywatelski Miasta Gorlice łącznie zagłosowało 2651 osób, wśród których 2483 osoby były uprawnione do głosowania, a 168 osób było nieuprawnionych do głosowania.

Szczegółowe wyniki głosowania na stronie: www.budzetobywatelski.gorlice.pl