Gorlice docenione za efekty polityki społecznej

Na uroczystej gali w Krynicy-Zdroju zaprezentowano wyniki dziesiątej edycji rankingu Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego w 2017 r. Burmistrz Rafał Kukla odebrał nagrodę dla Miasta Gorlice za drugie miejsce w kategorii "Efekty polityki społecznej”. Najlepszy w tej kategorii okazał się Nowy Sącz, a trzecie miejsce zajęła Limanowa.

Nagrody zwycięzcom wręczyli m.in. poseł Jan Duda i członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda.

Wskazanie lidera aktywności spośród 39 jednostek samorządu z powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego, a także miasta Nowego Sącza, poprzedziła prezentacja wyników w pięciu kategoriach oceny: generowanie dochodów, pozainwestycyjna działalność gospodarcza, aktywność inwestycyjna gminy, efekty polityki społecznej oraz dynamika zmian.

W klasyfikacji końcowej, po podsumowaniu wskaźników z poszczególnych kategorii, najbardziej aktywną jednostką samorządu terytorialnego w subregionie sądeckim w 2017 roku okazała się Limanowa.

Ranking już po raz dziesiąty przygotował Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Fundacja Sądecka wraz ze Społeczno-Kulturalnym Towarzystwem „Sądeczanin”. Wybierając najlepsze gminy, naukowcy posiłkują się danymi Regionalnej Izby Obrachunkowej, biorąc pod uwagę 24 wskaźniki.

Szczegółowy raport do pobrania tutaj

Foto. www.nowysacz.pl