Kolejne pieniądze na promocję Gorlic - 165. rocznica zapalenia lampy naftowej z dofinansowaniem!

111 530 zł to kwota jaka zasili budżet Miasta dzięki projektowi złożonemu w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod nazwą „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”. W jego ramach Miasto Gorlice uzyskało dofinansowanie na działania związane z obchodami 165. rocznicy zapalenia lampy naftowej "Łukasiewicz - Gorlice i wszystko jasne".

Głównym celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat osoby i dorobku Ignacego Łukasiewicza oraz podkreślenie jego wkładu w rozwój przemysłu naftowego - w 165. rocznicę konstrukcji lampy naftowej. Jest to kolejne już działanie promocyjne, dzięki któremy o Gorlicach usłyszymy w Polsce, a nawet za granicą!

Przypominamy, że  31 lipca 1853 roku lampa naftowa rozświetliła pomieszczenia szpitala łyczakowskiego we Lwowie, podczas pilnej, nocnej operacji. Data ta uznawana jest za symboliczną datę zapalenia pierwszej lampy naftowej.

Zaplanowane działania zostaną zrealizowane głównie w naszym mieście i obejmą m.in. 4-dniową wizytę blogerów podróżniczych, międzynarodowy konkurs plastyczny z wystawą prac, a także wydarzenie „Dzień i Noc z Łukasiewiczem” połączone z występem polskich i zagranicznych teatrów ognia, które mają pokazać i podkreślić doniosłość odkrycia Łukasiewicza.

Projekt poprzez wykorzystanie wielu kanałów informacyjnych (media społecznościowe, radio, prasa, TV) będzie mieć szeroki zasięg oddziaływania. Włączenie miast partnerskich Gorlic (ze Słowacji, Węgier i Ukrainy), w propagowanie i udział w organizowanych wydarzeniach podkreśli międzynarodowy wymiar i charakter przedsięwzięcia, a także umocni oraz rozszerzy dotychczasowy charakter współpracy.

Wkład własny Miasta do projektu to 13.600 zł.

Zadanie będzie realizowane do 30 listopada 2018r.

Tagi