Mamy kolejne duże pieniądze – będzie remont Kromera i Sokoła!

Z radością informujemy, że już niebawem wypięknieją dwa historyczne budynki Gorlic – budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera oraz Towarzystwa Gimnastycznego Sokół! W zeszłym roku informowaliśmy, że Miasto Gorlice wraz ze Starostwem Powiatowym złożyło wniosek na ich modernizację.  Dziś zostały ogłoszone wyniki i wiemy już, że Urząd Marszałkowski przeznaczy na ich remont, aż 10 584 103,19 zł! W ramach projektu zostanie też wyremontowana ulica Kromera, a w ramach środków własnych Miasta Gorlice ulice Niepodległości i Jagiełły!

Szacunkowa wartość partnerskiego projektu wynosi 16 446 896,85 zł, a dofinansowanie stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych. Wniosek został złożony w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, naboru o dofinansowanie projektów na potrzeby 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

To już kolejny projekt, który uzyskał pozytywną ocenę i będzie realizowany w tym roku. Przypominamy, że w 2018 wypięknieje gorlicki park oraz rozpoczną się takie zadania jak np.  kompleksowa modernizacja 39 obiektów na terenie powiatu gorlickiego (w ramach zadania wyremontowany zostanie budynek Ratusza!), modernizacja wyciągu narciarskiego w Małastowie, rozbudowa i modernizacja tras pieszo rowerowych, rozbudowa ekologicznego transportu (m.in. zakup 11 sztuk niskoemisyjnego taboru!) i przebudowa  ul. Wróblewskiego.

Niezmiernie cieszę się, że wniosek, który złożyliśmy wspólnie ze Starostwem Powiatowym okazał się sukcesem! Zarówno mojemu Kromerowi jaki i budynkowi Sokoła od dawna należały się remonty, jednak nie byliśmy w stanie ich przeprowadzić bez środków zewnętrznych! Gorlice naprawdę zaczynają pięknieć, a sukces tego projektu, tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że wspólne działanie przynosi pozytywne efekty dla Miasta i całej Ziemi Gorlickiej! – mówi Burmistrz Rafał Kukla.

Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że przywrócimy dawną, historyczną  funkcję budynkowi Sokoła – po gruntownym remoncie, który zakłada stworzenie m.in. wielofunkcyjnej sali sportowej, siłowni, szatni czy też sali konferencyjnej, budynek będzie skupiał wszystkie stowarzyszenia sportowe działające w Gorlicach! – kontynuuje Burmistrz. Stowarzyszenia od lat borykały się z brakiem odpowiedniego zaplecza biurowego czy sportowego - jestem dumny, że udało mi się rozwiązać ten problem - dodaje.

Program funkcjonalno użytkowy zakłada, że wielofunkcyjna sala sportowa zostanie w pełni przystosowana do gry w koszykówkę i siatkówkę, a siłownia odpowiednio wyposażona w niezbędne elementy takie jak m.in. bieżnia, rowerki czy hantle. W budynku Sokoła znajdzie się także sauna fińska, sala konferencyjna, pomieszczenia socjalne oraz szatnie projektowane tak by obsłużyć maksymalną liczbę użytkowników obiektu. Budynek jak i jego otoczenie zostaną przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Ponadto odtworzona zostanie historycza fasada wraz z wejściem i oknami.

/rzut parteru/

Prace w ramach modernizacji budynku Sokola obejmą:
1) Modernizację obiektu budynku „Sokół” (dawne Kino „Wiarus”), tj.:
a) Remont (termomodernizacja) obiektu wraz z izolacją fundamentów (pionowa i pozioma),
b) Wymianę pokrycia dachowego,
c) Remont pomieszczeń wewnątrz obiektu z dostosowaniem do centrum rozwoju, na potrzeby społeczne mieszkańców Miasta Gorlice i Powiatu Gorlickiego,
d) Wymianę instalacji wewnętrznych (m.in. wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, p.poż, c.o.).
W celu pełnej realizacji zadań istnieje również potrzeba przebudowy ulic w ramach przedmiotowego zadania, co wzmocni dostępność i atrakcyjność całego przedsięwzięcia.
2) Przebudowę dróg lokalnych (ul. Kromera, ul. Niepodległości, ul. Jagiełły) wraz z infrastrukturą techniczną podziemną w tym: wykonanie nowej konstrukcji jezdni i chodników oraz oświetlenia ulicznego, rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

/rzut piwnic/

Prace w ramach modernizacji budynku Kromera obejmą:

1. Modernizację budynku I Liceum Ogólnokształcącego w zakresie:

a) Renowacja elewacji wykonanej z cegły klinkierowej,

b) Renowacja attyki,

c) Izolacja pionową i poziomą ścian piwnic,

d) Wymiana pokrycia dachu wraz z przebudową kominów,

e) Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,

f) Likwidacja barier architektonicznych – dobudowa zewnętrznego szybu windowego.

2. Modernizację obiektu sportowego (boisko szkolne) - planuje się modernizację istniejącego boiska sportowego tak, aby mogło ono po godzinach pracy szkoły być udostępniane mieszkańcom obszaru rewitalizacji. Dzięki przeprowadzonym pracom powstanie m.in. bieżnia, skocznia i rzutnia. Obiekt powinien przede wszystkim służyć lepszej organizacji czasu wolnego młodzieży.

3. Modernizację piwnic szkoły na potrzeby:

a) Sali teatralnej, a także Klubu Dyskusyjnego "Sokrates",

b) Harcówka, klub spotkań międzypokoleniowych, które dadzą możliwość organizacji imprez z zakresu kultury i edukacji historycznej, współpracy z Uniwersytetem Złotego Wieku oraz grupami rekonstrukcji historycznej,

c) Klubu wielokulturowego, na potrzeby organizacji projektów, zwłaszcza z młodzieżą łemkowską,

d) Szkolnego Kącika Temidy, dzięki któremu możliwa będzie szersza niż dotychczas działalność z zakresu edukacji prawnej,

e) Szkolnego Ośrodka Kariery, z myślą o zdolnych uczniach gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,

f) Centrum muzycznego, umożliwiającego organizację regionalnych przeglądów i konkursów muzycznych,

g) Zaplecza szatniowego dla boisk sportowych,

h) Szatni dla potrzeb szkoły.