90-lecie działalności Ligi Ochrony Przyrody

Dziś – 9 stycznia - swoje 90. urodziny obchodzi najstarsza organizacji ekologiczna w kraju – Liga Ochrony Przyrody. Z tej okazji w Gorlickim Centrum Kultury odbyły się uroczystości rocznicowe.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, w tym w imieniu Burmistrza Rafała Kukli jego Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice Łukasz Bałajewicz.

Po otwarciu wydarzenia przez Grażynę Kurzawę Prezes Oddziału LOP w Gorlicach zgromadzeni wysłuchali sprawozdania z działalności LOP na Ziemi Gorlickiej. Obejrzeli także prelekcji dr Beaty Szkolnickiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego „Żyć zdrowo i świadomie… czyli jak?” oraz wystąpienia przedstawiciela Nadleśnictwa Gorlice „Gospodarka leśna jako narzędzie ochrony zasobów przyrodniczych”.

Po krótkiej przerwie odbyło się wręczenie odznaczeń ligowych zasłużonym członkom LOP. Wśród wyróżnionych Statuetką Przyjaciel Ziemi znalazł się także Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla. W jego imieniu odznaczenie odebrał Zastępca Burmistrza Łukasz Bałajewicz.

Złote Odznaki Honorowe otrzymali: Agata Milczek-Bielak, Anna Lipa, Iwona Stec, Bogusława Duda, Aleksander Kalisz, Iwona Tajak, Jadwiga Kuzak, Teresa Skrzypek, Ewa Łatka.

Srebrne Odznaki Honorowe otrzymali: Katarzyna Sowa, Małgorzata Winiarska, Katarzyna Grasela, Iwona Rachwał, Anna Brzezowska, Barbara Włodarz, Gabriela Kołotyło, Renata Konieczny, Bogusław Matała, Magdalena Bogusz, Magdalena Papciak, Beata Gregorczyk, Anna Sarnecka, Anna Kubala, Monika Magiera, Monika Rutana, Monika Stygar.

Statuetkę Przyjaciela Ziemi otrzymali: Karol Górski Starosta Gorlicki, Tadeusz Ogorzałek Prezes Zarządu Okręgu LOP w Nowym Sączu, Mirosław Wędrychowicz Burmistrz Biecza, Adam Urbanek Członek Zarządu Powiatu Gorlickiego, Józef Lagutko Nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice, Marcin Janik Wydział Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Gorlicach, Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej, Ryszard Guzik Wójt Gminy Gorlice, Mateusz Ksiązkiewicz Prezes Fundacji Pro Regionis.

Na zakończenie uroczystości program artystyczny "Roślinom i zwierzętom na Ratunek" zaprezentowali uczniowieklasy VII i II gimnazjum ze Szkoły Podstawowej w Lipinkach. Kolędę wykonały także uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształvcacych w Bobowej.
 

GALERIA