Będziemy kontrolować gorlickie powietrze!

Już niebawem będziemy mieć pełne dane na temat jakości gorlickiego powietrza! Wkrótce w naszym mieście zostanie zamontowanych 16 czujników kontrolujących poziom szkodliwych pyłów zawieszonych.       

Czujniki powietrza zamontujemy po to, abyśmy mogli sami siebie kontrolować, a w razie potrzeby szukać źródeł problemów i eliminować je najszybciej jak to tylko możliwe - mówi Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla. To działanie jest nam – gorliczanom - bardzo potrzebne. W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, projekt „Tutaj mieszkam – tutaj oddycham”, zajął drugie miejsce w kategorii zadań ogólnomiejskich. Pomimo, iż w głosowaniu mieszkańcy wybrali inne zadanie, to duże zainteresowanie mieszkańców stałym podnoszeniem jakości powietrza, utwierdziło mnie w przekonaniu o słuszności jego realizacji. Wygospodarowaliśmy pieniądze na to zadanie, a ponadto, udało nam się wynegocjować z firmą Airly znacznie korzystniejszą cenę, niż pierwotnie przewidziane w zadaniu z BO 2017.

Problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest bardzo poważny – wystarczy wspomnieć miasta takie jak Kraków czy Zakopane, a nawet miejscowości uzdrowiskowe.       

Pomimo, że poziom pyłu zawieszonego w naszym mieście utrzymuje się zazwyczaj na niskim poziomie, Gorlicom brakuje jeszcze nowoczesnych rozwiązań w kwestii monitorowania jakości powietrza. Pragniemy być postrzegani jako miasto oferujące ciekawą i zróżnicowaną ofertę turystyczną oraz coś, czym często nie mogą się pochwalić duże miasta – świeże, zdrowe powietrze. Stąd działania nastawione na ekologię! Miasto Gorlice w zeszłym roku przystąpiło chociażby do programu Life, dzięki któremu mamy Ekodoradcę, który kontroluje sferę ochrony powietrza. Stawiamy zarówno na rozwiązania prospołeczne i edukacyjne, jak i na zdecydowane działania – tylko w tym roku, wymieniliśmy w sumie 65 starych pieców! – mówi Rafał Kukla.   

Sensory firmy Airly będą monitorować nie tylko poziom pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10, ale także wilgotność, temperaturę, ciśnienie i inne parametry! Dzięki pełnemu zintegrowaniu systemu, możliwe jest stałe sprawdzanie jakości powietrza w czasie rzeczywistym. Każdy będzie mógł na bieżąco sprawdzić aktualny odczyt z czujników na komputerze bądź smartfonie, dzięki dedykowanej aplikacji.    

Pamiętajmy, że jakość powietrza w naszym mieście zależy od nas i jesteśmy za nią wszyscy odpowiedzialni! Używajmy dobrej jakości węgla i paliw - nie ogrzewajmy budynków paląc śmieciami. Warto też w miarę możliwości korzystać z komunikacji zbiorowej – dodaje Rafał Kukla.