Gorlice będą miały pumptrack!

Tor pumptrack, mini plac rowerowy, siłownia plenerowa, 4 parkingi, remont ulicy, wiata śmietnikowa, oświetlenie uliczne, urządzenia terenowo-rekreacyjne, odwodnienie placu zabaw – to zadania, które decyzją mieszkańców, Burmistrz Gorlic ujmie w projekcie budżetu na 2018 rok.

Po przeliczeniu wszystkich głosów oddanych na zadania do Budżetu Obywatelskiego 2018 r. z listy projektów ogólnomiejskich zwyciężyło zadanie pt. Budowa toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego typu „Pumptrack” opiewające na łączną kwotę: 300 000 zł. Projekt otrzymał 484 ważne głosy.

Wyniki głosowania na zadania ogólnomiejskie:

1. Budowa toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego typu „Pumptrack” – 484 głosy
2. Gorlice: tutaj mieszkam – tutaj oddycham – 314 głosów
3. „Strefa Kibica” na gorlickim Rynku podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018 – 287 głosów
4. Wzmocnienie infrastruktury sportowej Miasta Gorlice poprzez zakup mat kontaktowych do automatycznego pomiaru czasu na basenie OSiR Gorlice wraz z oprogramowaniem, zegarami i dostosowaniem niecki basenowej (w miejscu startów i nawrotów ) do montażu mat – 203 głosy
5. „A do Z – dostosowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach do potrzeb osób słabo widzących, niewidomych i starszych oraz z dysfunkcją słuchu” – 128 głosów
6. Wykonanie pomnika upamiętniającego 100-lecie Bitwy Gorlickiej i 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku – 101 głosów
7. Remont ulicy Sienkiewicza bocznej – 100 głosów

W poszczególnych osiedlach zwyciężyły następujące projekty:

OSIEDLE NR 1 – „STARÓWKA”
Budowa  urządzeń terenowo - rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Kopernika w Gorlicach obok parkingu przy Pl. Dworzysko – 79 głosów
OSIEDLE NR 2 – „MAGDALENA”
Remont nawierzchni ulicy Kopernika w kierunku garaży MPGK – 155 głosów
OSIEDLE NR 3 „KROMERA” i OSIEDLE NR 11 „ŁYSOGÓRSKIE”
Mini plac rowerowy dla dzieci (wniosek wspólny z Zarządem Osiedla Nr 11) – łącznie 95 głosów
OSIEDLE NR 4 – „MARIAMPOL”
Wykonanie zjazdu oraz utwardzenie placu postojowego dla mieszkańców bloków ul. Chopina 11 i 13 wraz z wykonaniem chodnika do bloku nr 13 – 76 głosów
OSIEDLE NR 5 – „MŁODYCH”
Budowa parkingu przy ulicy Konopnickiej 23 – 151 głosów
OSIEDLE NR 6 – „ZAWODZIE”
Utwardzenie Placu – Parkingu przy ul. Pod Lodownią – 316 głosów
OSIEDLE NR 7 – „SOKÓŁ”
Wykonanie odwodnienia Placu Zabaw przy ulicy Dukielskiej oraz utwardzenie drogi dojazdowej – 121 głosów
OSIEDLE NR 8 – „KORCZAK”
Siłownia osiedlowa na Osiedlu Korczak – 145 głosów
OSIEDLE NR 9 – „GÓRNE”
Uporządkowanie miejsca gromadzenia odpadów na Osiedlu Górnym celem poprawy estetyki i higieny – 251 głosów
OSIEDLE NR 10 – „SKRZYŃSKICH”
Budowa oświetlenia na ulicy Skrzyńskich (boczna) łącznik z ulicą Jagodową – 77 głosów
OSIEDLE NR 12 – „KRASIŃSKIEGO”
Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wraz z budową miejsc parkingowych przy ulicy Słowackiego – 76 głosów

W głosowaniu na Budżet Obywatelski Miasta Gorlice 2018 łącznie głosowało 2089 uprawnionych mieszkańców Gorlic.

Szczegółowe wyniki głosowania na stronie: www.budzetobywatelski.gorlice.pl