Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej

Burmistrz Miasta Gorlice ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gorlicach przy ul. Bieckiej wchodzącej w skład Strefy Aktywności Gospodarczej.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu