Zamówienie - OR-III.271.2.30.2018

Rozbudowa placu zabaw w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Żłobka przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach" w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Zamówienie - OR-III.271.2.30.2018

Krótki opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlano - montażowych związanych z rozbudową placu zabaw (doposażeniem istniejącego placu zabaw) w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Żłobka przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach“ w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018

Tagi