Burmistrz z absolutorium za 2016 rok

Burmistrz Miasta Gorlice otrzymał na dzisiejszej Sesji Rady Miasta absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu.

Zanim radni miejscy podjęli decyzję o udzieleniu absolutorium, burmistrz Rafał Kukla przedstawił szczegóły dotyczące realizacji budżetu za 2016 rok, podkreślając dobrą kondycję finansową miasta (pisaliśmy o tym TUTAJ). Podczas prezentacji burmistrz podsumował najważniejsze inwestycje, które zostały zrealizowane w ubiegłym roku. Burmistrz zaznaczył, że budżet został wykonany z nadwyżką wobec wcześniejszych założeń. Osiągnięte w 2016 roku dochody zamknęły się kwotą 96 507 000 zł i stanowiły 101,2% założonego planu. Realizacja dochodów ponad zakładany plan oraz poniesione niższe wydatki bieżące i inwestycyjne pozwoliły na uzyskanie na koniec 2016 roku wysokiej nadwyżki budżetu w kwocie 5 185 000 zł.

Jak powiedziała Skarbnik Miasta Gorlice Krystyna Tokarska, jest to najlepsze, w jej dwudziestoletniej karierze wykonanie budżetu miasta.

Radni przed głosowaniem zapoznali się także z pozytywnymi opiniami o sprawozdaniu z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Miasta Gorlice. W głosowaniu nad absolutorium udział wzięło 20 radnych Rady Miasta Gorlice. Za udzieleniem absolutorium dla Burmistrza głosowało 12 radnych, wstrzymało się od głosu 4 radnych, a przeciw było 4.

W dalszej części sesji, na wniosek Burmistrza z porządku obrad usunięto projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Miasta Gorlice. Decyzja o wycofaniu tego projektu była podyktowana wątpliwościami, jakie miała część radnych. Burmistrz uznał, że niezbędne są dodatkowe spotkania i rozmowy, które mają rozwiać wątpliwości i wyjaśnić istotę planowanych rozwiązań, które z powodzeniem funkcjonują już w wielu miastach Polski.

W czasie obrad podjęto także uchwałę w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2017 rok, a także zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice.

Burmistrz Rafał Kukla serdecznie dziękuje Radnym Miasta Gorlice za udzielone mu absolutorium, jak i za dotychczasową współpracę oraz fakt, że Radni obdarzyli go kolejny raz zaufaniem.

Już wkrótce przedstawimy pełną relację wideo z XXXVII Sesji Rady Miasta Gorlice.