1 476 800 zł dofinansowania na remont Krytej Pływalni FALA!

27 marca 2018 roku minęło 20 lat od oddania do użytku jedynej w powiecie gorlickim krytej pływalni. Przez cały okres swojej działalności obiekt nie został poddany gruntownemu remontowi. W ostatnich latach o konieczności poprawy stanu technicznego i wizualnego pływalni nikogo nie trzeba było przekonywać, ale ze względu na bardzo wysokie koszty generalnego remontu Miasto poszukiwało środków pozabudżetowych. Wniosek Miasta Gorlice złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczący remontu gorlickiej „Fali” złożony został 29 marca 2018 roku i aż do dnia dzisiejszego czekaliśmy na wyniki jego oceny – dziś możemy z radością powiedzieć, że udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego, sanitarnego, warunków termicznych oraz bezpieczeństwa obiektu Krytej Pływalni „Fala” poprzez wykonanie szerokiego zakresu robót remontowych: wymianę posadzek w pomieszczeniach mokrych z zastosowaniem dylatacji systemowych, wymianę płytek ściennych w sanitariatach, wymianę płyt dekoracyjnych sufitu podwieszanego, wymianę drzwi wewnętrznych aluminiowych i ścianki aluminiowej, wymianę central klimatyzacyjnych, częściową wymianę skorodowanych przewodów wentylacyjnych, wymianę instalacji ogrzewania podłogowego oraz centralnego ogrzewania w obrębie niecki basenów i sanitariatów, wymianę instalacji kanalizacyjnej oraz wodnej w obrębie sanitariatów wraz z białym montażem i osprzętem, wymianę instalacji elektrycznej w maszynowni, modernizację technologii uzdatniania wody.

Celem lepszego przystosowania obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne zakupiony zostanie schodołaz oraz wymienione na nowe podnośniki basenowe.

Wszystkie wymienione roboty związane są ze sportowym wykorzystaniem basenu i stanowią koszt kwalifikowany w wartości netto (bez podatku VAT).

Dodatkowo, jako roboty niezbędne do wykonania, ale nie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (związane z funkcją rekreacyjną obiektu) wykonany zostanie remont konstrukcji pod zjeżdżalnią oraz remont schodów i balustrad prowadzących na zjeżdżalnię.

Całkowita wartość przedstawionego we wniosku zakresu robót to kwota 3 756 312,00 zł, z czego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniesie 1 476 800,00 zł. Pozostała kwota 2 279 512 zł musi zostać zabezpieczona w budżecie Miasta Gorlice na lata 2019 – 2020, bo w takim okresie przyznane zostało dofinansowanie. W kwocie tej zawiera się 50% kosztów kwalifikowanych, koszty niekwalifikowane związane z działalnością rekreacyjną obiektu oraz podatek VAT, który Miasto będzie sukcesywnie odzyskiwać z Urzędu Skarbowego.

Równocześnie z robotami wewnątrz obiektu konieczne jest przeprowadzenie prac związanych z jego termomodernizacją, to jest m.in. wymiana konstrukcji i oszklenia fasady, wymiana szyb przeziernych i uszczelek, docieplenie ścian fundamentowych, remont pokrycia dachu, docieplenie stropodachów. Większość tych robót może zostać sfinansowana ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, o którą Miasto wystąpi w terminie umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich robót w obiekcie w sposób harmonijny i w możliwie jak najkrótszym terminie.

Tagi