Głosowanie nad Budżetem Obywatelskim 2019

28 września rozpoczyna się głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice na 2019 rok. Na stronie budzetobywatelski.gorlice.pl została uruchomiona aplikacja, dzięki której gorliczanie mogą w łatwy i wygodny sposób oddać swój głos nie wychodząc z domu! Wszystko to dla poprawy Państwa komfortu i wygody. Głosowanie potrwa do 12 października. Zachęcamy wszystkich gorliczan do oddawania swoich głosów!

Do Urzędu Miejskiego w Gorlicach wpłynęły łącznie 40 wniosków (14 o charakterze ogólnomiejskim oraz 26 o charakterze osiedlowym). W toku prac Zespołu ds. budżetu obywatelskiego 35 propozycji zostało zweryfikowane pozytywnie. Spośród tych projektów 12 zadań ma charakter ogólnomiejski, a 23 osiedlowy.

Kto może głosować?
Głosować mogą mieszkańcy posiadający stałe i czasowe zameldowanie na terenie Gorlic. Głosować można już od 16-go roku życia (jeśli w bieżącym roku ukończyłeś lub ukończysz 16 lat).

Jak głosować?
Głosujemy wybierając jeden projekt z listy zadań o charakterze ogólnomiejskim oraz jeden projekt z listy zadań osiedlowych. Można głosować na projekty z dowolnego osiedla. Nie ma obowiązku głosowania na propozycje z osiedla, w którym się mieszka.

Gdzie głosować?

Głosowanie elektroniczne
Głosować można elektronicznie (przez Internet) poprzez formularz dostępny na stronie budzetobywatelski.gorlice.pl: (Głosowanie będzie możliwe od 28 września do 12 października do godziny 24:00).

  • Po wejściu na stronę budzetobywatelski.gorlice.pl należy wybrać zakładkę „Głosuj” lub "Głosuj online".
  • Następnie wybrać jeden projekt z listy projektów ogólnomiejskich (kliknij „wybierz”) oraz jeden projekt z listy projektów osiedlowych (kliknij „wybierz”).
  • Jeśli zakończyłeś wybór projektów kliknij przycisk „Dalej”.
  • Aby prawidłowo oddać głos należy podać imię i nazwisko, numer PESEL.
  • Zaakceptuj politykę prywatności systemu.
  • W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego. Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny (SMS jest bezpłatny), który należy wpisać w kolejne pole. Jeden numer telefonu można wykorzystać do potwierdzenia oddania maksymalnie dwóch głosów.
  • Kliknij „Zagłosuj”.

Przed przystąpieniem do głosowania można zapoznać się z opisem poszczególnych zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego (zakładka „przeglądaj zadania”).

Dla osób nieposiadających dostępu do Internetu, w Pawilonie Historii Miasta Gorlice znajduje się stanowisko komputerowe, gdzie będzie można oddać głos w formie elektronicznej.

Głosowanie tradycyjne „papierowe” w Pawilonie Historii Miasta
Zagłosować można także tradycyjnie w Pawilonie Historii Miasta Gorlice, gdzie po okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego adres zameldowania otrzymają Państwo kartę do głosowania. W Pawilonie Historii Miasta można głosować:
- w poniedziałki: od 8.00 do 18.00
- od wtorku do piątku: 7.30-15.30.

Uwaga! Jeśli zagłosujesz przez Internet to nie będziesz mógł/a zagłosować w sposób tradycyjny wypełniając kartę do głosowania w Pawilonie Historii Miasta i odwrotnie.

Pamiętaj, że TYLKO JEDEN RAZ możesz zagłosować na zadanie osiedlowe i TYLKO JEDEN RAZ na zadanie ogólnomiejskie.

Lista projektów do głosowania:


Zadania ogólnomiejskie:


1. Remont ul. Konopnickiej – wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej
Lokalizacja: ul. Konopnickiej od budynku o nr 17 do skrzyżowania z ul. Okrzei
Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł

2. Budowa chodnika w ciągu ul. W. Pola na rowie odwadniającym przydrożnym
Lokalizacja: ul. Wincentego Pola
Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł

3. Budowa ścieżki rowerowej typu singletrack i zręcznościowej ścieżki rowerowej na Górze Cmentarnej
Lokalizacja: Projekt zlokalizowany na stoku Góry Cmentarnej od strony Osiedla Korczak na działkach numer: 768/3, 767, 719/1, 719/2, 717/1
Szacunkowy koszt zadania: 299 200 zł

4. Od A do Z - dostosowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach do potrzeb osób słabowidzących, niewidomych i starszych oraz z dysfunkcją słuchu
Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach
Szacunkowy koszt zadania: 114 607 zł

5. Zbuduj swojego robota i wygrajcie wspólnie turniej – klocki do budowania robotów dla przedszkoli, szkół podstawowych i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz turnieje robotów szkół podstawowych
Lokalizacja: Szkoły Podstawowe Nr 1 – 6 w Gorlicach, Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach, Miejskie Przedszkola Nr 1 – 5, Miejskie Przedszkole Nr 8
Szacunkowy koszt zadania: 106 000 zł

6. Poprawa infrastruktury sportowo – treningowej na stadionie im. Maksymiliana Kumorkiewicza przy ul. Sienkiewicza
Lokalizacja: Stadion zlokalizowany jest przy kompleksie budynków i infrastruktury sportowej OSiR w Gorlicach przy ul. Sienkiewicza na Osiedlu Nr 6 „Zawodzie”, działki ewid. o nr 1777/1
Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł

7. Remont nawierzchni jezdni ul. Orzeszkowej
Lokalizacja: ul. Orzeszkowej
Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł

8. Wzmocnienie infrastruktury rekreacyjno-sportowej miasta Gorlice poprzez zakup Rolby – maszyny do pielęgnacji lodu dla Gorlickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Lokalizacja: OSiR, Lodowisko GORTOR, ul. Sportowa 3
Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł

9. Elektroniczny system pomiaru czasu na pływalni "Fala" w Gorlicach
Lokalizacja: Pływalnia Fala w Gorlicach, ul. Sportowa 3
Szacunkowy koszt zadania: 200 000 zł

10. Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach oraz montaż oświetlenia na kładce prowadzącej do parku
Lokalizacja: Plac zabaw w Parku Miejskim im. W. Biechońskiego, kładka na rzece Ropie od strony ul. Parkowej
Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł

11. Naftowa wizytówka Gorlic
Lokalizacja: ul. Stawiska
Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł

12. Remont ul. Garbarskiej i Blich wraz z rozdziałem kanalizacji na deszczową, ogólnospławną i sanitarną, uzupełnienie chodników z kostki betonowej i wykonanie nawierzchni asfaltowej
Lokalizacja: ul. Garbarska i Blich
Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł


Zadania osiedlowe:


Osiedle nr 1
1.
Budowa urządzeń terenowo – rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kopernika w Gorlicach – obok parkingu przy pl. Dworzysko – kontynuacja zadania
Lokalizacja: ul. Kopernika obok parkingu przy Pl. Dworzysko
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł
2. Odnowienie historycznego otoczenia Kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach na działkach 1250/3 i 1247 – kontynuacja zadania
Lokalizacja: ul. Kręta
Szacunkowy koszt zadania: 49 591,52 zł
3. Wykonanie modernizacji istniejącego placu zabaw położonego przy ulicy Nadbrzeżnej w Gorlicach
Lokalizacja: ul. Nadbrzeżna
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł
4. Zagospodarowanie terenu łącznika od ul. Wróblewskiego do ul. 3 – go Maja w Gorlicach dla potrzeb seniorów i mieszkańców bloków przy ul. 3 – go Maja
Lokalizacja: łącznik ul. Wróblewskiego i 3-go Maja
Szacunkowy koszt zadania: 49 650 zł

Osiedle nr 2
5. Wykonanie nowego chodnika między budynkami na osiedlu Magdalena

Lokalizacja: Wykonanie chodnika planowane jest jako łącznik chodników przy budynkach Słoneczna 5 i Słoneczna 3, na Osiedlu Nr 2 Magdalena, na działkach nr 2924/14 i 2924/12.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 3
6. Remont nawierzchni przy ul. Łukasiewicza 2

Lokalizacja: ul. Łukasiewicza 2
Szacunkowy koszt zadania: 48 000 zł

Osiedle nr 4
7. Remonty nawierzchni dróg na terenie Osiedla Chopina

Lokalizacja: Osiedle Chopina
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 5
8. Budowa parkingu wraz z osłoną śmietnikową przy ul. Norwida

Lokalizacja: Teren obok bloków 2 i 4 przy ulicy Norwida
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł
9. Remont ciągu pieszego pomiędzy budynkami Konopnickiej 13-15 i Tuwima 2
Lokalizacja: Teren pomiędzy budynkami Konopnickiej 13 – 15 i Tuwima 2
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 6
10. Remont źródełka przy ul. Warneńczyka

Lokalizacja: ul. Warneńczyka
Szacunkowy koszt zadania: 22 000 zł
11. Renowacja i rozbudowa boiska osiedlowego przy ul. Batorego
Lokalizacja: ul. Batorego
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł
12. Utwardzenie placu – parkingu przy ul. Pod Lodownią
Lokalizacja: ul. Pod Lodownią
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł
13. Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Mieszka I
Lokalizacja: ul. Mieszka I
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 7
14. Zagospodarowanie terenu przy ul. Dukielskiej dla celów rekreacyjno-kulturalnych
Lokalizacja: ul. Dukielska
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł
15. Remont ul. Klimkowicza etap I - dokumentacja projektowa
Lokalizacja: ul. Klimkowicza
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 8
16. Remont chodnika przed budynkiem Hallera 20 w Gorlicach

Lokalizacja: ul. Hallera
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 9
17. Budowa chodnika jednostronnego w ciągu ulicy Wincentego Pola
Lokalizacja: ul. Wincentego Pola
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł
18. Remont ul. Leśnej na odcinku 62 mb od strony ul. Granicznej
Lokalizacja: ul. Leśna
Szacunkowy koszt zadania: 49 600 zł

Osiedle nr 10
19. Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Jagodowej

Lokalizacja: ul. Jagodowa
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 11
20. Remont chodnika ul. Michny
Lokalizacja: ul. Michny
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł
21. Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Letniej
Lokalizacja: ul. Letnia
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł 

Osiedle nr 12
22. Organizacja osiedlowego "Gniazda gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych", poprawa warunków sanitarnych i estetyki osiedla
Lokalizacja: ul. Krasińskiego
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł
23. Budowa wiaty śmietnikowej przy ulicy Słowackiego
Lokalizacja: ul. Słowackiego
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł 

Uwaga!
W przypadku projektów osiedlowych, w razie zgłoszenia wyłącznie jednego projektu z danego osiedla, do realizacji przyjmuje się projekty, które uzyskały co najmniej 30 głosów.


Negatywnie zweryfikowane przez Zespół zostały następujące zadania:


Projekty ogólnomiejskie:
1. Wykonanie iluminacji mostu – ławy do Parku miejskiego
Uzasadnienie: Zadanie to wpisuje się w inny zgłoszony do tegorocznego budżetu obywatelskiego projekt pn. „Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim im. W. Biechońskiego w Gorlicach oraz montaż oświetlenia na kładce prowadzącej do parku”.
W związku z dublującymi się zadaniami, Zespół zdecydował, aby dopuścić pod głosowanie projekt, który zakłada zarówno rozbudowę placu zabaw, jak i montaż oświetlenia na kładce do parku.
2. Budowa Figury Matki Bożej – Patronki Gorlic
Uzasadnienie: Projekt został zweryfikowany negatywnie ze względów formalnych, brak szczegółowej lokalizacji pomnika oraz stosownej zgody właściciela terenu na realizację zadania.

Zadania osiedlowe:
1.
Letni ogólnodostępny mini plac zabaw na gorlickim Rynku
Uzasadnienie: Wnioskodawca nie wskazuje jakie urządzenia mają tworzyć mini plac zabaw. Ponadto warunki techniczne nie pozwalają na ich lokalizację na gorlickim Rynku – tego typu urządzenia muszą być położone minimum 10 m od drogi publicznej. Gorlicki Rynek znajduje się w obrębie obszaru chronionego, który podlega nadzorowi konserwatora zabytków – wnioskodawca nie załączył jego opinii.
2. Wykonanie drogi na ul. Jagiełły od banku do ul. 3 Maja
Uzasadnienie: Zgłoszone zadanie realizowane będzie w 2019 roku z budżetu Miasta Gorlice w ramach projektu „Obszar Starówka - lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic”, który zakłada modernizację budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera oraz Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, a także remont ulic Kromera, Niepodległości i Jagiełły.
3. Budowa chodnika na ul. Wesołej
Uzasadnienie: Z uwagi na ukształtowanie terenu i nienormatywne spadki ulicy Wesołej powyżej 6%, nie ma możliwości realizacji chodnika wzdłuż tej drogi.  Reguluje to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, § 45. 1. Pochylenie podłużne chodnika lub samodzielnego ciągu pieszego nie powinno przekraczać 6%. Przy większych pochyleniach należy stosować schody lub pochylnie.

Informacja dotycząca Ochrony Danych Osobowych