Posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego w Gorlicach

Gorlice to kolejny przystanek w cyklu wyjazdowych posiedzeń Zarządu Województwa Małopolskiego. Wspólnie z lokalnymi samorządowcami rozmawiano nie tylko o ostatnich zrealizowanych inwestycjach, ale także o przyszłości powiatu gorlickiego – i jego możliwościach. W posiedzeniu udział wziął również Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla.

Wszyscy zastanawiamy się jak będzie wyglądała polityka spójności i rozdział środków unijnych po 2020 roku – czy będzie szansa na kolejne wsparcie, które pomoże dalej rozwijać się Małopolsce? Dlatego spotykamy się by rozmawiać o tym, jak mądrzej zaplanować rozwój naszego regionu – a więc także tutejszych gmin i powiatów. Bez Państwa wiedzy i wsparcia, jednak się to nie uda – bo całościowe, syntetyczne spojrzenie, jakie cechuje samorząd województwa, trzeba wzbogacić o to, co jest nieodzowne, a więc świadomość potrzeb tutejszych mieszkańców i lokalnego potencjału – mówił na wstępie posiedzenia ZWM w Gorlicach marszałek Jacek Krupa.

Szczegółowej analizy sytuacji powiatu gorlickiego dokonał z kolei Leszek Zegzda z zarządu województwa. Jak zauważył – nasz rejon ma potencjał. W ciągu ostatnich 7 lat liczba firm wzrosła o ponad 10 proc. Na koniec 2017 r. było zarejestrowanych ok. 7,8 tys. przedsiębiorstw.

Co ciekawe, mamy tu największy w Małopolsce odsetek firm z sektora edukacyjnego – a to niezwykle przyszłościowa branża. Ważny udział mają tu również przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego. Obecnie jest ich 39 – wyliczał Leszek Zegzda.

Dużo uwagi poświęcono również funduszom europejskim. Jak zauważył Zegzda, w poprzedniej perspektywie 2007-2013 zrealizowano tu projekty o łącznej wartości 558,7 mln zł – przy dofinansowaniu unijnym na łączną kwotę 324,9 mln zł. Z kolei w obecnym rozdaniu – obowiązującym do 2020 roku - w powiecie gorlickim jest już realizowane 169 projektów o łącznej wartości ponad 380 mln zł. Wśród nich przeważają inwestycje ekologiczne, turystyczne, w zdrowie i e-usługi.

Wyjazdowe posiedzenie zarządu województwa było też świetną okazją do tego, żeby przypomnieć gorlickim samorządowcom o najważniejszych projektach, jakie realizuje województwo. Budowa sieci ekodoradców, Małopolska Niania, wsparcie dla OSP czy innowacyjny projekt Małopolski Tele-Anioł – to tylko kilka z nich.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, mat. własne