Sokolska boczna już po remoncie!

Zakończył się remont ulicy Sokolskiej bocznej - to kolejna niewielka ulica, która została wyremontowana w ostatnich latach. Zrealizowane zadanie z pewnością poprawi komfort dojazdu do okolicznych posesji. 

Zakres robót obejmował m.in. korytowanie i profilowanie podłoża, ułożenie obrzeży, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni  z płyt ażurowych oraz kostki betonowej.

Prace zrealizował Miejski Zakład Usług Komunalnych. Wartość robót to 69 214,60 zł.

Tagi