Powstaje nowe boisko przy MZS nr 6

Równolegle do remontu parkingu przy MZS nr 6 trwają roboty budowlane związane z przebudową boiska szkolnego. Po wakacjach na uczniów czekać będzie nowe, duże boisko o bezpiecznej nawierzchni.

Zadanie „Przebudowa boiska szkolnego przy Miejskim Zespole Szkół nr 6 przy ul. Hallera w Gorlicach” obejmuje:

  • demontaż płyt chodnikowych,
  • wymianę podbudowy
  • wykonanie płyty betonowej z odwodnieniem liniowym (włączenie do istn. kanalizacji deszczowej)
  • założenie nawierzchni panelowo-elastycznej polipropylenowej, montowanej z gotowych elementów,
  • malowanie linii pól do gry: w piłkę ręczną, siatkówkę, tenisa ziemnego,
  • dostawę i montaż wyposażenia sportowego: bramki, zestaw do siatkówki, tenisa,
  • wykonanie piłkochwytów,
  • uzupełnienie traktów pieszych i drogi dojazdowej (korekta)
  • niwelację skarp i uporządkowanie zieleni niskiej w postaci pielęgnowanych trawników.


Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków Województwa Małopolskiego w ramach projektu "Małopolskie boiska". Wykonawcą robót jest firma Speed Invest Sp. z o.o. Wartość inwestycji 460 020,00 zł brutto.