Odnowiono otoczenie kapliczki przy ul. Krętej

Jeszcze przed końcem minionego roku zakończyły się prace konserwatorsko-remontowe w otoczeniu najstarszej gorlickiej kapliczki przy ulicy Krętej.

Prace objęły remont kamiennego muru oporowego na długości blisko 10 metrów. Wzmocniono strefę fundamentową, wykonano warstwę izolacyjną i drenaż odwodnienia, uzupełniono ubytki kamieni i zapraw murarskich, oraz wykonano nowe zwieńczenie korony muru w postaci nakrywy kamiennej z piaskowca.

Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki zostało wykonane ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice na rok 2017. Zadanie zostało zgłoszone i wybrane w głosowaniu przez mieszkańców Osiedla nr 1 „Starówka”.