Prace przy ulicy Kościuszki

Wszyscy piesi mogą korzystać już z nowego chodnika, wybudowanego obok bloku 26B przy ulicy Kościuszki, w kierunku mostku na rzece Ropie. Chodnik poprawi komfort i bezpieczeństwo pieszych, jak i kierowców korzystających z garaży.

Dobiega także końca remont placu manewrowego przy garażach na ulicy Kościuszki. Prace objęły m.in.: wykonanie podbudowy, ułożenie obrzeży betonowych, położenie kostki betonowej oraz płyt betonowych, wykonane odwodnienia liniowego i dwóch studzienek rewizyjnych, przyłącza, a także włączenia do nowych krat. Równolegle z tymi pracami utwardzona została droga wewnętrzna ulicy Kościuszki.