Modernizacja ul. Węgierskiej

Urząd Miejski w Gorlicach informuje, że od dnia 8 maja rozpoczną się prace przy modernizacji drogi wojewódzkiej nr 977 ulicy Węgierskiej. W I etapie przebudowany zostanie odcinek pomiędzy ulicą Kościuszki i Armii Krajowej. Z uwagi na duży zakres prac tj. przebudowę skrzyżowania z drogą krajową oraz drogami gminnymi, przebudowę chodników, przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego zachodzi konieczność zamknięcia dla ruchu samochodowego tego odcinka ulicy, za wyjątkiem dojazdu dla mieszkańców przyległych posesji. Dojazd dla nich planowany  jest od strony ul. Armii Krajowej.

Objazd dla samochodów osobowych i pojazdów komunikacji zbiorowej w kierunku Koniecznej poprowadzony będzie ulicą Armii Krajowej. Przystanek komunikacji zbiorowej na kierunku do Koniecznej znajduje się na wysokości szpitala.

Ruch samochodów o ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony zostanie poprowadzony drogą wojewódzką nr 993 (ul. Sienkiewicza, Dukielska) do miejscowości Dominikowice, a następnie drogą powiatową nr 1488 Rozdziele- Sękowa do miejscowości Sękowa.

Wykonawca robót drogowych planuje zakończenie I etapu modernizacji ul. Węgierskiej do końca czerwca br., przy czym termin z przyczyn obiektywnych może ulec zmianie.

Inwestorem zadania jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.