Dodatkowe, duże inwestycje w tegorocznym budżecie!

Wspólna decyzja radnych i burmistrza oraz racjonalne wydatkowanie środków publicznych, przyczynią się do podniesienia komfortu życia kolejnych mieszkańców Gorlic. Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miasta Gorlice, projekt uchwały dotyczący poszerzenia tegorocznych działań inwestycyjnych został jednogłośnie przyjęty przez radnych. Uchwała ta pozwoli na zrealizowanie w tym roku budżetowym następujących inwestycji: przebudowę ulicy Zagórzańskiej, budowę ulic: Dębowej, Broniewskiego i Azaliowej, oraz budowę oświetlenia i parkingu przy ul. Lipowej, opracowanie dokumentacji projektowej ul. Blich, modernizację ul. Rybickiego, budowę oświetlenia ul. Kościuszki bocznej oraz budowę kanalizacji deszczowej łącznika ul. Makuszyńskiego z ul. Gałczyńskiego.

Cieszę się, że Rada Miasta jednogłośnie przegłosowała zaproponowane przeze mnie zmiany budżetowe. Realizacja zgłoszonych inwestycji będzie pokryta z oszczędności jakie udało nam się poczynić w roku 2016, więc nie będziemy zaciągać na nie dodatkowych kredytów. Zaproponowane inwestycje drogowe wymagają natychmiastowego działania i interwencji ze względu na zły stan nawierzchni. Swoje prośby w tym temacie wielokrotnie kierowali do mnie mieszkańcy. W opłakanym stanie jest szczególnie ulica Dębowa, która z tego powodu czasowo musiała być wyłączona z ruchu. Wśród zadań inwestycyjnych znalazła się także budowa parkingu przy Skansenie Naftowym, która pozytywnie wpłynie na turystyczny wizerunek Miasta. Chcąc rozwijać Gorlice jako destynację turystyczną należy zadbać o infrastrukturę. - mówi Burmistrz Miasta Rafał Kukla.

Zmiany budżetowe i poszerzenie działań inwestycyjnych na rok 2017 możliwe jest dzięki dobrej kondycji finansowej miasta, o której pisaliśmy TUTAJ. Wykonane zostaną z oszczędności budżetowych za rok 2016.

Tagi