Informacja o przedsięwzięciu

Na wniosek TLC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chopina 25N w Gorlicach zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania przez Burmistrza Miasta Gorlice decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.  „Budowa ocynkowni ogniowej w Gorlicach przy ul. Przemysłowej na dz. nr 465/42”.

Powyższe przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  Ze względu na przedłożenie przez Inwestora aneksu do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy została ponownie w ramach oceny oddziaływania na środowisko, wyłożona do wglądu dla zainteresowanych.

W załączeniu obwieszczenie w którym podany został termin w jakim można zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski.

Obwieszczenie

Tagi