Dofinansowanie z budżetu miasta na wymianę pieców!

Rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Gorlice na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gorlic.

Nabór wniosków będzie trwał od 7 do 30 marca br.  Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Gorlicach (parter). Decyduje kolejność zgłoszeń! Wniosek można pobrać ze strony lub odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej (pok. 7B i pok. 12B).

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów poniesionych na zakup i montaż nowego źródła ogrzewania, lecz nie więcej niż 2 000 zł i ustalana jest na podstawie przedstawionych faktur VAT lub rachunków, wystawionych na ubiegającego się o dofinansowanie.

Wymiana dotyczy pieców i kotłów na paliwa stałe – na nowoczesne kotły gazowe, olejowe oraz na paliwo stałe (spełniające wymagania tzw. Ekoprojektu) – szczegóły w regulaminie. Kotły (na paliwo stałe), które posiadają wymagany certyfikat można znaleźć pod adresem: http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mienia, tel. 18 355 12 33 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, segment B, pokój 7 B.

Ogłoszenie o naborze
Regulamin

Wzór wniosku