Przewodnik Przedsiębiorców korzystających ze środowiska

Na prośbę Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, w celu przypomnienia przedsiębiorcom o ciążących obowiązkach wynikających z przepisów prawa, publikujemy „Przewodnik Przedsiębiorców korzystających ze środowiska”.

Pełni on rolę informatora z następujących zakresów:

  • baterie i akumulatory
  • decyzje z zakresu gospodarki odpadami
  • ewidencja i sprawozdawczość odpadowa
  • gospodarka opakowaniami
  • opłata produktowa
  • opłata za korzystanie ze środowiska
  • substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska
  • udostępnienie informacji o środowisku
  • składanie dokumentów

„Przewodnik Przedsiębiorców korzystających ze środowiska” dostępny TUTAJ