Jest już 16 nowych miejsc w Miejskim Żłobku!

W zeszłym roku informowaliśmy o kolejnych środkach na rozbudowę miejskiego żłobka przy ul. Jagiełły. Od stycznia funkcjonuje w nim 16 nowych miejsc!

Koszt utrzymania dziecka w miejskim żłobku jest dla rodzica niski, miesięcznie to 220 zł, a w przypadku karty dużej rodziny obowiązuje zniżka 50% - mówi Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla. Wychodzimy naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu i sukcesywnie zwiększamy liczbę dostępnych miejsc - obecnie jest ich już 40, a w grudniu złożyliśmy kolejny wniosek o dofinansowanie rozbudowy Miejskiego Żłobka i doposażenie 24 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – dodaje burmistrz.

Obecnie do Miejskiego Żłobka zapisanych jest 33 dzieci, pozostało więc jeszcze 7 wolnych miejsc. Odpłatność za żywienie wynosi 7 zł dziennie od 1 dziecka.

Co zrobiliśmy w 2018?

Inwestycja jaką Miasto Gorlice wykonało w zeszłym roku, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018, przewidywała przebudowę i rozbudowę Żłobka Miejskiego oraz objęcie od stycznia 2019 r., opieką dodatkowo 16 dzieci w wieku do lat 3. Koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł 232 989,02 zł, z czego kwota dofinansowania stanowiła 80%, tj.: 186 391,21 zł. W ramach działania wykonana została klimatyzacja i wentylacja w pomieszczeniach żłobka oraz zakupione zostało wyposażenie niezbędne do utworzenia 16 nowych miejsc.

Plany na bieżący rok

Kolejny złożony wniosek przez Miasto Gorlice zakłada dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach” oraz doposażenie kolejnych 24 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach realizacji zadania zaplanowano:

  1. Wymianę balustrad istniejącej pochylni dla niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych na elementy nierdzewne z wypełnieniem szkłem bezpiecznym oraz remont pozostałej konstrukcji stalowej.
  2. Wymianę balustrad istniejących zewnętrznych schodów bocznych, tzw. gospodarczych na elementy nierdzewne z wypełnieniem szkłem bezpiecznym oraz remont pozostałej konstrukcji stalowej.
  3. Dostawę i montaż daszku szklanego mocowanego do ściany elementami nierdzewnymi nawiązującymi do istniejącego daszku przy wejściu od strony wejścia gospodarczego bocznego.
  4. Doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia dla dzieci najmłodszych z możliwością korzystania przez osoby na wózkach (np. karuzela, huśtawka, itp.). Zasadzenie 6 sztuk drzewek zimozielonych oraz reprofilacja terenu i dosianie trawy, celem zagospodarowania terenu wcześniej nieużywanego na potrzeby żłobka. Uzupełnienie piaskownicy piaskiem atestowanym.
  5. Dokumentację projektową w zakresie doposażenia istniejącego placu zabaw.
  6. Zakup wyposażenia dla nowych 24 miejsc opieki do lat 3.


Miasto Gorlice zakłada, że kolejne 24 miejsca opieki formalnie rozpoczną funkcjonowanie od września 2019 roku (od tego momentu żłobek będzie dysponował aż 64 miejscami opieki). Wsparcie finansowe z Programu „Maluch+” 2019 na przebudowę Żłobka Miejskiego pozwoli miastu Gorlice zrealizować zaplanowaną inwestycję w stosunkowo krótkim czasie zachowując wysokie standardy robót, materiałów oraz wyposażenia. Szacowany koszt planowanej inwestycji wynosi 339 200,00 zł, z czego kwota dofinansowania będzie stanowiła 80 %, tj.: 271 360,00 zł.