Pedagogika montessoriańska w Miejskim Przedszkolu nr 5

„Pomóż mi zrobić to samemu” – z taką prośbą zwróciło się kiedyś dziecko do włoskiej lekarki i pedagog Marii Montessori. To życzenie stało się później główną myślą jej wielkiej koncepcji, która została rozpowszechniona  na całym świecie.

Również w Miejskim Przedszkolu nr 5 w bieżącym roku szkolnym wprowadzona została pedagogika montessoriańska. A konkretnie jeden z oddziałów rozpoczął pracę z dziećmi zgodnie z zasadami opracowanymi przez Marię Montessori. Nasze przedszkolaki pracują w otoczeniu, w którym znajdują się pomoce montessoriańskie, bądź inne zgodne z zasadami określonymi w tej metodzie. Nauczyciel jest przewodnikiem i doradcą.

Obserwuje dziecko i „podąża za nim”. Materiał dydaktyczny podzielony jest na kilka grup: do ćwiczeń praktycznych, sensorycznych, językowych, matematycznych oraz rozwijania pojęć kosmicznych.

Dzieci mają także swój ogródek, w którym wczoraj rozpoczęły jesienne prace. Przegrabiły ziemię, uformowały grządki, a następnie posadziły cebulki wiosennych kwiatów - krokusów i żonkili. Na koniec podlały swoje roślinki. Wszystkie dzieci były bardzo zainteresowane i zaangażowane w podjęte działania. Obiecały, że będą codziennie doglądać swojego ogródka i troszczyć się o posadzone w nim kwiaty.

Oddział prowadzą Halina Pruchnicka oraz Karolina Mikosz.

Tagi