Kolejne środki na miejski żłobek!

Dwa lata temu otworzyliśmy w Gorlicach pierwszy miejski żłobek, a dzisiaj (2 marca) odebrałem z rąk Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofa Michałkiewicza promesę na jego rozbudowę. -  mówi Burmistrz Rafał Kukla.

Wniosek złożony przez Miasto Gorlice do rządowego programu Maluch + zakłada rozbudowę miejskiego żłobka, dzięki czemu już od września br. powstanie 16 dodatkowych miejsc (obecnie jest ich 24). Ze środków otrzymanych w ramach dotacji sfinansowane zostaną również prace związane z: przebudową wewnętrznych instalacji elektrycznych w zakresie oświetlenia, zasilania gniazd, wentylację mechaniczną, klimatyzację; rozbudową placu zabaw; remontem części chodnika i istniejącej pochylni dla wózków z wymianą balustrady; dobudową od strony placu zabaw, całkowicie przeszklonej konstrukcji w formie pokoju letniego /oranżerii/. Łączny koszt zadania (rozbudowa żłobka i utrzymanie nowych 16 miejsc) to 461 320 zł, w tym dofinansowanie to 326 400 zł. Dodatkowo Miasto Gorlice otrzyma 43 200 zł na funkcjonowanie obecnych 24 miejsc opieki nad dziećmi.

Przypomnijmy, że w 2016 r. Miasto Gorlice otrzymało dofinansowanie w kwocie blisko 460 tys. zł., na utworzenie i utrzymanie Miejskiego Żłobka dla 24 dzieci przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 (pisaliśmy o tym tutaj).

Gospodarzami spotkania z samorządowcami w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie byli wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jacek Kowalczyk.

Celem Programu „Maluch” jest realizacja polityki rodzinnej rządu odnoszącej się do wspierania rodziny w działaniach opiekuńczych nad małymi dziećmi poprzez – między innymi: stworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci w wieku do lat 3, poprawę standardów funkcjonowania instytucji opieki nad małymi dziećmi, wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla małych dzieci, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności oraz zapewnienie dzieciom w wieku do lat 3 miejsc w instytucji opieki do czasu osiągnięcia poziomu rozwoju i umiejętności niezbędnych do edukacji przedszkolnej.

Foto. M. Książkiewicz, Gorlice112.pl