STOP 18!

Przez cały październik i listopad w Gorlicach  odbywać  się będzie akcja edukacyjno-kontrolna, która jest elementem zainicjowanego przez Urząd Miejski w Gorlicach  Programu STOP18! W tym czasie sprzedawcy mogą spodziewać się wizyty policji, strażników miejskich oraz specjalnych patroli młodzieżowych, które będą przypominać sprzedawcom o konsekwencjach sprzedaży alkoholu i nikotyny nieletnim.

Jak pokazują badania, aż w 63% punktach sprzedaży w Polsce młodzi ludzie bez problemu kupują papierosy i alkohol. Dzieje się tak, mimo, że prawo od lat zabrania sprzedaży papierosów i alkoholu osobom do 18 roku życia, a sprzedawcom za złamanie zakazu grozi grzywna do 5000 złotych - w wypadku sprzedaży papierosów i utrata zezwolenia na sprzedaż alkoholu - w wypadku ujawnienia sprzedaży alkoholu osobie niepełnoletniej. Zdarza się, że w punktach działających w pobliżu szkół prowadzi się zakazaną prawnie sprzedaż pojedynczych papierosów i alkoholu. Wtedy mamy do czynienia z podwójnym łamaniem zakazu: niepełnoletni kupuje pojedyncze papierosy i alkohol.

Niepokojącym zjawiskiem jest również kupowanie przez niepełnoletnich tytoniu luzem, który jest niżej opodatkowany, a dzięki temu tańszy od papierosów sprzedawanych w paczkach. Powszechnym zjawiskiem jest brak troski sprzedawców o potwierdzenie pełnoletności młodej osoby proszącej o wyroby tytoniowe czy alkohol.

Co gorsza, niemal co drugi z badanych sprzedawców (średnio 36%, ale aż 58% w grupie kioskarzy) uważa, że nie może kontrolować dokumentów młodo wyglądających klientów. Tymczasem od 2004 roku takie prawo ma.

W tych miesiącach do wszystkich punktów handlowych zlokalizowanych w pobliżu szkół dotrą specjalne zespoły złożone z uczniów i straży  miejskiej, których zadaniem będzie przypominanie  sprzedawcom o konsekwencjach karnych sprzedaży alkoholu i papierosów osobom nieletnim. Sprzedawcy otrzymają ulotki, przypominające o prawie do legitymowania młodo wyglądających osób oraz oznakowanie „STOP18! Nie sprzedajemy wyrobów tytoniowych niepełnoletnim”. „Trzy czwarte sprzedawców wyrobów tytoniowych i alkoholu  łamie prawo, a statystyki od kilku lat utrzymują się na podobnym poziomie.

Ponadto sprzedawcy otrzymają list otwarty od Burmistrza Gorlice Rafała Kukli, którego treść publikujemy poniżej.

Program STOP18! od 1998 roku działa na rzecz zapobiegania dostępowi niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych i alkoholu.

Foto. Na zdjęciach uczniowie z MZS nr 6 w Gorlicach.
Źródło: www.stop18.pl