Uroczysta LV Sesja Rady Miasta Gorlice

W czwartek 8 listopada 2018 r. o godz. 16.00 rozpocznie się LV uroczysta sesja Rady Miasta Gorlice. Sesja odbędzie się w sali obrad im. W. Biechońskiego, II piętro (sala nr 206).

W zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Miasta Krzysztofa Wrońskiego porządku obrad znalazły się następujące punkty:

1. Otwarcie sesji i odczytanie porządku obrad.   
2. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad LIV sesji Rady Miasta.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
  • w sprawie nabycia na rzecz Miasta Gorlice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Gorlicach przy ul. Marii Konopnickiej,
  • w sprawie nabycia na rzecz Miasta Gorlice nieruchomości gruntowej położonej w Gorlicach przy ul. Stróżowskiej.

4. Sprawy różne – złożenie podziękowań.                                                 
5. Zakończenie obrad.