Szkolenie dla gorlickich seniorów

W dniach 26-27.07.2017 r. w Domu Polsko-Słowackim w Gorlicach odbyło się szkolenie dla członków Miejskiej i Gminnej Rady Seniorów w Gorlicach. Szkolenie prowadzone przez Fundację Europejskiego Instytutu Rozwoju Obywatelskiego w Nowym Sączu wpisywało się w realizację „Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”.

W pierwszym dniu uczestnicy zapoznani zostali przez Wojciecha Nalepę Prezesa Fundacji, a zarazem radcę prawnego, z formalno-prawnymi aspektami powstania i funkcjonowania rad oraz planowanymi zmianami przepisów w tym zakresie.

W drugim dniu szkolenia Burmistrz Rafał Kukla przywitał Panią Wiesławę Borczyk - Przewodnicząca Rady Fundacji oraz Członków Gorlickiej Rady Seniorów. W swoich słowach wyraził zadowolenie z faktu reaktywacji Rady w Gorlicach i dziękował za dotychczasową jej aktywność.
Dalsze zajęcia poświęcone był zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem rad w praktyce. Pani Wiesława Borczyk zaznajomiła uczestników szkolenia z polityką senioralną w Polsce na lata 2014-2020, strukturą demograficzną i potencjałem ludzi starszych. Przedstawiła system wsparcia osób starszych w środowisku lokalnym, miasta przyjazne starzeniu się oraz dobre przykłady działalności rad.

Dwudniowe szkolenie przyczyniło się do nabycia wiedzy w zakresie funkcjonowania i kierunków działania rad seniorów, podniesienia poziomu partycypacji społecznej osób starszych poprzez wzrost ich współuczestnictwa w procesach decyzyjnych na poziomie lokalnym.