Projekt zmiany Planu do wglądu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2" wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie

Tagi