Tak zmieniła się ulica Wróblewskiego

Prowadząca do gorlickiego Rynku ul. Wróblewskiego została zmodernizowana! Dzisiaj (16.07) odbył się oficjalny odbiór inwestycji.

– To kontynuacja prac na najważniejszych ulicach w mieście – mówi burmistrz Rafał Kukla. Ta ważna dla funkcjonowania komunikacji w centrum Gorlic inwestycja, opiewała na blisko 2 mln złotych! Nasze starania o środki zewnętrze na realizację także tej inwestycji zakończyły się sukcesem - na modernizację ul. Wróblewskiego pozyskaliśmy dofinansowanie z rządowego projektu popularnie zwanego Schetynówką. – dodaje burmistrz.

Przypomnijmy, że wniosek pn. Przebudowa drogi gminnej klasy D nr K270370 ulicy Wróblewskiego w Gorlicach w km 0+000,00 do km 0+165,00 o długości 165,00 mb., jaki złożyło Miasto Gorlice we wrześniu ubiegłego roku, znalazł się na liście wniosków o dofinansowanie. Wartość całego projektu to 1 951 998,06 zł, z czego 1 501 417,32 zł to koszty kwalifikowane. Dofinansowanie na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych wynosi 750 708 zł.

W ramach przebudowy wykonano:
• rozdział kanalizacji ogólnospławnej;
• przebudowę skrzyżowania z ul. Świeykowskiego;
• przebudowę chodników i zjazdów (wymiana betonowej kostki brukowej na kostkę ozdobną);
• poszerzenie ciągu pieszego do szerokości większej od 2,55 m celem wytyczenia ciągu pieszo – rowerowego;
• nową nawierzchnię jezdni na całej szerokości ulicy;
• wyniesione przejście dla pieszych, na którym zastosowano oznakowanie aktywne, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa;
• przebudowę oświetlenia poprzez wymianę słupów i opraw na nowe słupy aluminiowe anodowane i oprawy oświetleniowe w technologii LED.