Geotermia dla Gorlic i Sękowej - mamy 18,5 miliona złotych na odwiert!

Gorlice drugim Chochołowem? Ta wizja jest coraz bardziej realna!! Wszystko dzięki  pozytywnej ocenie wniosku złożonego przez Gminę Sękowa w partnerstwie z Miastem Gorlice do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Główny Geolog Kraju skierował do dofinansowania 10 wniosków z ponad 100 złożonych.

Geotermia była jednym z moich marzeń i startując na fotel Burmistrza obiecywałem, że będę  prężnie działał w tym temacie. Dziś z dumą mogę powiedzieć, że wspólnie odnieśliśmy wielki sukces. Uzyskamy 18 milionów zł na badania, które odpowiedzą na pytanie, czy mamy zasoby i czy możemy ich użyć dla rozwoju miasta i gminy. Kwota dofinansowania stanowi 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia - Miasto i Gmina nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów związanych z tym zadaniem - mówi Burmistrz Rafał Kukla. O wodach termalnych w Sękowej słyszeliśmy już 7 lat temu, gdy „Geos” z Krakowa wytypował odwierty po wydobyciu ropy do badań nad występowaniem geotermalnych źródeł na Ziemi Gorlickiej. Temat jednak szybko ucichł, a teraz prężnie przechodzimy do wspólnego działania! – kończy.

Jeśli okaże się, że parametry (m. in. temperatura czy wydajność źródła) wody są wystarczające, ogrzeje ona gorlickie osiedla, mieszkania i domy. Pozytywnie wpłynie to na nasze środowisko, ale i rachunki.

W przyszłości zaś otworzy drogę do urozmaicenia oferty turystycznej regionu, przez powstanie kompleksu basenów termalnych!

Próbny odwiert będzie wykonywany w okolicach Orlika w Sękowej - miejscu wskazanym w badaniach przeprowadzonych przez AGH w Krakowie, skąd pozyskane ciepło będzie dystrybuowane na obszar Gminy Sękowa i Miasta Gorlice

foto: www.chocholowskietermy.pl, www.zielonywybor.pl

Tagi