Mamy pieniądze na remont kolejnej ulicy

Prowadząca do Rynku ul. Wróblewskiego już w przyszłym roku zostanie przebudowana. Starania burmistrza o środki na realizację tej koniecznej inwestycji dziś zakończyły się sukcesem. Wniosek pn. Przebudowa drogi gminnej klasy D nr K270370 ulicy Wróblewskiego w Gorlicach w km 0+000,00 do km 0+165,00 o długości 165,00 mb., jaki złożyło Miasto Gorlice we wrześniu br., znalazł się na ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie.

Wartość całego projektu została oszacowana na 1 944 110,10 zł, z czego 1 591 990,57 to koszty kwalifikowane. Dofinansowanie na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych wynosić będzie 795 995,28 zł.
W ramach przebudowy ma być wykonanie:

  • Rozdział kanalizacji ogólnospławnej
  • Przebudowa skrzyżowania z ul. Świeykowskiego
  • Przebudowa chodników i zjazdów (wymiana betonowej kostki brukowej na kostkę ozdobną)
  • Poszerzenie ciągu pieszego do szerokości większej od 2,55 m celem wytyczenia ciągu pieszo – rowerowego
  • Nowa nawierzchnia jezdni na całej szerokości ulicy
  • Montaż wyniesionego przejścia dla pieszych, na którym zastosowane będzie oznakowanie aktywne, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa
  • Przebudowa oświetlenia poprzez wymianę słupów i opraw na nowe słupy aluminiowe anodowane i oprawy oświetleniowe w technologii LED

Cały czas aktywnie szukamy funduszy pozabudżetowych na realizację inwestycji w Gorlicach. Do puli dużych środków finansowych, jakie pozyskujemy z RPO Województwa Małopolskiego, dziś możemy doliczyć kolejne, tym razem pozyskane z rządowego projektu popularnie zwanego Schetynówką. Cieszę się, że dobra współpraca, zarówno z Wojewodą jak i Marszałkiem pomagają w realizacji potrzebnych dla Gorlic inwestycji i zadań.
Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego zaangażowanym w pracę nad tym i innymi projektami.
– mówi Burmistrz Rafał Kukla.