Nauka szybkiego czytania dla gorlickich szkół!

Poznaliśmy właśnie wyniki tegorocznego głosowania w Budżecie Obywatelskim Małopolski 2018. Dzięki Waszym głosom, niemal 100 tysięcy złotych przeznaczonych zostanie na naukę szybkiego czytania w gorlickich Miejskich Zespołach Szkół.

Uczniowie nauczą się m.in. innowacyjnej techniki szybkiego czytania i uczenia się, sztuki koncentracji, nielinearnego sposobu notowania oraz organizacji nauki. To jedyny gorlicki projekt, który zostanie zrealizowany w tej edycji.

Projekt pn. Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów gorlickich szkół podstawowych poprzez naukę szybkiego czytania, kładzie nacisk na rozwinięcie umiejętności szybszego czytania ze zrozumieniem i usprawnienie procesu zapamiętywania informacji zawartych w tekście - dzięki poznanym technikom pamięciowym. Zastosowane metody i ćwiczenia mają zmotywować uczniów i ukierunkować ich na ustanawianie celów: doskonalenie umiejętności szybkiego czytania, koncentracji, zrozumienia, tworzenia notatek, stosowania poznanych technik pamięciowych.

To już kolejne zadanie, które udoskonali proces uczenia się w Miejskich Zespołach Szkół. Przypominamy, że niedawno Miasto Gorlice uzyskało dofinansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów uzdolnionych!

Dziękujemy wszystkim, którzy oddali głos! To dzięki Wam projekt zostanie zrealizowany!

Szczegółowe wyniki głosowania