Zaproszenie na warsztaty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” i Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych zapraszają przedstawicieli władz gmin, miast, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, przedsiębiorców na warsztaty tematyczne „Budowanie marki lokalnej jako narzędzie rozwoju ekonomii społecznej na obszarze Powiatu Gorlickiego”.

Warsztaty odbędą się w dniu  9 maja 2017 r. (wtorek) w godz. 9:00 - 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gorlice przy ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice.

Warsztaty odbędą się w ramach budowania wspólnej marki dla obszaru Beskid Gorlicki – partnerskiej inicjatywy Gmin, Miast, organizacji pozarządowych i mieszkańców. Poprowadzi je Olga Gałek – Animator (Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych) we współpracy z Beatą Grębską - Specjalistą ds. komunikacji i współpracy  (Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”), Liderem Inicjatyw Społecznych w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”.

Program warsztatów


Ankieta dotycząca budowania MARKI LOKALNEJ Beskidu Gorlickiego

Zapraszamy Państwa także do wypełnienia ankiety dotyczącej budowania marki lokalnej Beskidu Gorlickiego. Ankieta skierowana jest do mieszkańców całego Powiatu Gorlickiego tj. zamieszkujących gminy: Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie i Miasto Gorlice.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” podjęła się budowania marki lokalnej, która pozwoli wyróżnić nasz Region spośród innych, dostarczy powodów do dumy swoim mieszkańcom oraz przestrzeni do rozwoju inicjatyw ekonomii społecznej, dając szansę osobom poszukującym aktywności zawodowej.

Podstawą do przygotowania niniejszej ankiety stały się wyniki spotkań z władzami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami lokalnymi i osobami prywatnymi z Regionu, które odbyły się na przełomie stycznia/lutego br. z inicjatywy Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”, jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatu i Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych.

Państwa propozycje i uwagi są dla nas bardzo ważne, będą miały istotny wpływ na działania promocyjne i rozwojowe podejmowane na rzecz Regionu. Serdecznie zapraszamy!

Ankieta