Wspólnie dla Miasta i Powiatu

Dobra współpraca Burmistrza Rafała Kukli i Starosty Karola Górskiego przynosi kolejne efekty. Tym razem rozwiąże problemy lokalowe organizacji i stowarzyszeń, a także odciąży ruch samochodowy na ul. Słonecznej.

Rada Miasta Gorlice i Rada Powiatu Gorlickiego 30 marca br. przyjęły uchwały w sprawie zamiany nieruchomości Miasta Gorlice położonej w Gorlicach przy ul. Michalusa 18 i nieruchomości Starostwa Powiatowego w Gorlicach zlokalizowanej przy ul. Bieckiej 9B.

W procesie zamiany, pozyskanie przez Miasto budynku po dawnym Urzędzie Skarbowym pozwoli na ulokowanie tam organizacji oraz stowarzyszeń działających na terenie Gorlic, zajmujących obecnie lokale miejskie o różnym standardzie. Takie rozwiązanie ma na celu także skoncentrowanie rozproszonych na terenie Miasta podmiotów w jednym budynku. Będzie to duże udogodnienie dla osób korzystających z ich usług, a także rozwiąże kłopoty samych organizacji, poprzez stworzenie dogodnych miejsc do dalszej działalności.

Przekazana na rzecz Powiatu nieruchomość przy ul. Michalusa 18 wykorzystana będzie na potrzeby przeniesienia siedziby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Gorlicach. Rozwiąże to problemy bieżącego obciążenia ruchem ul. Słonecznej i osiedla „Magdalena”. Przyczyni się także do podniesienia komfortu mieszkańców Miasta oraz klientów Wydziału. Nie bez znaczenia jest także łatwiejszy dostęp do miejsc parkingowych i wykorzystanie na ten cel leżącego nieopodal starodroża.