Projekt nauki jazdy na nartach "Jeżdżę z głową"

Miasto Gorlice pozyskało z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 15 700 zł na realizację projektu nauki jazdy na nartach „Jeżdżę z głową”.

Program ten, skierowany do dzieci z klas III i IV gorlickich szkół podstawowych, zakłada naukę jazdy na nartach w okresie od 30 stycznia do 28 lutego 2017 roku w formie zajęć pozalekcyjnych.  

Program spełnia wiele celów, m.in.
- nabycie podstawowych umiejętności i podstaw poprawnej nauki jazdy na nartach,
- edukację w zakresie bezpiecznego korzystania ze stoków narciarskich i nawyku jazdy w kasku,
- poprawę kondycji i ogólnej sprawności fizycznej,
- profilaktykę zdrowotną, w szczególności wad postawy i skrzywień kręgosłupa,
- zachęcenie dzieci do aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Szkoleniem objętych będzie ponad 100 dzieci podzielonych na 10 grup, które realizować będą 18-godziny program pod okiem wykwalifikowanych instruktorów narciarstwa. Miasto Gorlice zabezpiecza dodatkowo pełny sprzęt narciarski (narty, buty, kijki i kaski) oraz możliwość korzystania ze stoku narciarskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Małastowie.