Radni Rady Miasta


Prezydium Rady Miasta

 


Krzysztof Wroński Przewodniczący Rady Miasta


Mariola Migdar Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Małopolska" w Gorlicach. Absolwentka Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz studiów podyplomowych na Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - Zarządzanie nieruchomościami. Bezpartyjna.

 

Jolanta Dobek Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Jolanta Dobek, lat 57, mężatka, 3 dzieci. Położna, pracuje ZOZ "UNAMED" Gorlice. Bezpartyjna, V kadencja w Radzie Miasta.

 

Radni gorliccy

 


Joanna Bubak
Joanna Bubak, lat 59. Mieszka w Gorlicach przy ul. Wyszyńskiego, wykształcenie wyższe ekonomiczne i pedagogiczne, nauczycielka MZS nr 3 w Gorlicach, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka TPD, doświadczony samorządowiec. Do RM startowała z KWW Witolda Kochana. Prywatnie mężatka, 2 synów, 2 synowe i 4 wnucząt.

 

Tomasz Chmura

 
 

Michał Diduch
Michał Diduch, żonaty, absolwent politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu finansów samorządowych, pomocy społecznej, oświaty, a także funduszy europejskich. Działa aktywnie w sferze szeroko rozumianej pomocy społecznej. Obecnie pełni funkcję kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sękowej.
Wiedzę i doświadczenie zawodowe nabył pracując w Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa oraz firmach sektora finansowego. Założyciel i organizator Klubu Seniora w Sękowej finansowanego w całości ze środków europejskich. Inicjator aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych oraz wykluczonych społecznie.
Dyżur Przewodniczącego Komisji Budżetu: każda ostatnia środa miesiąca: godz. 14:30 - 15:00.

 

 

Czesław Gębarowski
Czesław Gębarowski, lat 56, żonaty, 4 synów, wnuczka Nadia. Pracownik Kuźni Glinik Sp. z o.o. Posiada egzamin państwowy do Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Od 1989 r. działa w NSZZ Solidarność. Pełni wiele ważnych funkcji zakładowych i ponad zakładowych. Obecnie wiceprzewodniczący Rady Pracowników Kuźni Glinik i członek Prezydium rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych. Radny Rady Miasta od dwóch kadencji, a zarazem przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorlice.

 

Lucyna Jamro
Lucyna Jamro, lat 40, mężatka, dwóch synów: student 3-go roku AGH Kraków, uczeń LO im. Marcina Kromera, wykształcenie średnie. Doświadczony handlowiec, obecnie zatrudniona w firmie "Triomen", zaangażowana w sprawy społeczności lokalnej, w latach 2010-2014 Przewodnicząca Zarządu Osiedla Skrzyńskich nr 10.

 

Mateusz Koszyk

 

Maria Ludwin
Maria Ludwin, wiek 51, mężatka, matka czwórki dzieci, szczęśliwa babcia, silnie związana z rodziną. Wykształcenie wyższe pedagogiczne nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Nauczyciel dyplomowany Miejskiego Przedszkola nr 3 w Gorlicach. Od 31 lat  pracująca i dbająca o utrzymanie przedszkola na Osiedlu Młodych. Współorganizatorka imprez środowiskowych dla dzieci i mieszkańców. Koordynator środowiskowy  ogólnopolskiej akcji ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”. Za pracę społeczną odznaczona odznaką "Przyjaciel Dziecka”. Były członek Zarządu Osiedla Nr 5.

W minionej kadencji przewodnicząca  Komisji Oświaty Kultury i Sportu dbała o podnoszenie jakości pracy gorlickich przedszkoli i szkół. W sposób bezkonfliktowy i konsekwentny  reprezentowała potrzeby nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych. Aktywny członek Komisji Spraw Społecznych, dobrze znająca warunki bytowo-mieszkaniowe mieszkańców naszego osiedla służąca pomocą rodzinom potrzebującym wsparcia. Współautorka zwycięskiego zadania do budżetu obywatelskiego na rok 2015.

 

Ryszard Ludwin

 

Halina Marszałek
Halina Marszałek, Radna Rady Miasta Gorlice z listy Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej. Gorliczanka, wdowa, troje dzieci.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 9 w latach 2006-2010. Wykształcenie wyższe rolnicze - Akademia Rolnicza Kraków - wydział zootechniczny. Były pracownik Stadniny Koni Siary na stanowiskach zootechnika, głównego zootechnika, zarządcy komisarycznego, dyrektora Stadniny Koni Skarbu Państwa w Siarach. Obecnie znajduje się na emeryturze, co pozwala jej aktywnie uczestniczyć w pracy społecznej.
Chcę służyć mieszkańcom sumienną i uczciwą pracą na rzecz poprawy warunków ich życia.

 

Małgorzata Miękisz-Müller
Małgorzata Miękisz-Müller, lat 52. Wykształcenie wyższe. Nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorlicach. Mężatka, czworo dzieci. Córka w wieku 22 lat i synowie w wieku 28, 25 i 12 lat. Kurator społeczny do spraw rodzinnych i nieletnich. Ukończone wiele form doskonalenia zawodowego m. in. studia podyplomowe z informatyki i zarządzania oświatą, kursy i staże z branży pedagogicznej, społecznej, turystycznej, hotelarskiej oraz pozyskiwania funduszy unijnych. Autorka i koordynator wielu projektów z zakresu międzynarodowej wymiany młodzieży (Słowacja, Ukraina), zajęć edukacyjnych i wychowawczych dla młodzieży. Zainteresowania: podróże i literatura.

 

 

Augustyn Mróz
Augustyn Mróz, urodzony 17.10.1948 r. w Rzepienniku Strzyżewskim, powiat Tarnów. Od 1962 roku mieszkaniec Gorlic. Absolwent Liceum Pedagogicznego w Gorlicach, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach /Wydział Pedagogiczny/ – mgr pedagogiki szkolnej. Od 1967 roku nauczyciel, kierownik działu administracji, instruktor KO, pracownik fizyczny w fabryce w USA (3 lata), wicedyrektor dwóch szkół, prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego /trzy kadencje (12 lat)/, członek Zarządu Okręgu ZNP dwie kadencje (8 lat), ławnik Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Gorlicach /jedna kadencja (4 lata)/. Przez całe życie bezpartyjny.Odznaczony Złotą Odznaką ZNP.
Główny cel działania to praca na rzecz podniesienia jakości kształcenia w gorlickich szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę miejską Gorlice, poprawa warunków finansowych nauczycieli, racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi dla dobra wszystkich Gorliczan.

 

Alicja Nowak
Alicja Nowak, urodzona 3 kwietnia 1956 w Gdyni.Mężatka, matka trójki dorosłych dzieci. Mgr filologii polskiej, nauczyciel dyplomowany w MZS nr 1 w Gorlicach.Ukończone studia: Filologia polska – Uniwersytet Gdański; Informatyka – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; E –learning – Uniwersytet Warszawski/Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Komunikacja Społeczna i Dziennikarstwo – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Kurs kwalifikacyjny – Zarządzanie oświatą.
Pełnione funkcje: Radna Miasta Gorlice kadencji: 2006 – 2010 | 2010 – 2014 | 2014 – 2018; Prezes Stowarzyszenia NASZ DOM GORLICE.

 

Adam Piechowicz

 

Maria Piecuch

 

Robert Ryndak
Radny Rady Miasta  z listy Porozumienia Gorlickiego, bezpartyjny. Mieszkaniec Osiedla Łysogórskie w Gorlicach, urodzony w 1959 roku w Gorlicach, żonaty ojciec dwójki dzieci. Magister ekonomi- Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, prowadzi działalność gospodarczą, głównie ubezpieczenia. Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Miasta, członek Komisji Oświaty i Kultury, oraz Komisji Infrastruktury i Inwestycji.
Kontakt: Tel. 504 858 171,    e-mail: robert.ryndak@gmail.com

 

Tomasz Szczepanik
Tomasz Szczepanik, gorliczanin, żonaty, troje dzieci. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piorunce, wieloletni członek Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego i prezes Klubu Młodego Nauczyciela (a latach 2010-2017). Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Absolwent Politechniki Krakowskiej (mgr inż. informatyk), I LO im. Marcina Kromera i Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bohaterów Westerplatte w Gorlicach.
W Radzie Miasta pełni funkcję przewodniczącego Komisji Statutowej oraz pracuje w Komisjach:
- Infrastruktury i Inwestycji;
- Oświaty i Kultury.

Kontakt: www.szczepaniktomasz.pl e-mail: szczepanik.tomasz@gmail.com

 

Jan Wojnarski

 

 

Krzysztof Zagórski
Radny Rady Miasta z listy Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej, bezpartyjny. Mieszkaniec osiedla nr 1 „Starówka”. Urodzony w 1966 roku w Gorlicach. Pracownik Szpitala Specjalistycznego im.  H. Klimontowicza w Gorlicach. Wykształcenie wyższe – Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Żonaty – czworo dzieci. Członek Komisji  Rewizyjnej i Komisji  Rozwoju i Promocji Miasta Gorlice.
Dyżury dla mieszkańców w każdy czwartek od godziny 16.00 do 17.00 w biurze Rady Osiedla nr 1 „Starówka” (Plac Kościelny 2, wejście od łącznika między Urzędem Miasta a dawną Szkołą).
e-mail: kzagorski@onet.eu