Rada Miasta Gorlice


Prezydium Rady Miasta Gorlice

 

Robert Ryndak - Przewodniczący Rady Miasta Gorlice

 

Beata Mikruta-Kawa - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gorlice
Mieszkanka Gorlic. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach. W roku 2009 pełniła obowiązki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieczu. W latach 2012-2017 była dyrektorem Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu. W latach 2012-2016 działała społecznie w Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim w Kuratorium Oświaty w Krakowie. W 2007 roku wstąpiła do NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, oddział Katowice. Członek Prawa i Sprawiedliwości. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, posiada certyfikowane uprawnienie do prowadzenia terapii biofeedback. Mężatka, matka córki, studentki prawa University of Liverpool w Wielkiej Brytanii.

 

Ryszard Ludwin - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gorlice
Ryszard Ludwin –  żonaty, przedsiębiorca. Tata dwójki dorosłych dzieci oraz spełniony dziadek. Społecznik, działacz sportowy, były członek Zarządu MKS Glimar oraz były Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Od 2006 roku do chwili obecnej Radny Rady Miasta Gorlice, Członek Komisji Infrastruktury, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju i Promocji Miasta. W kadencji 2014 - 2018 Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Inwestycji.

 

Radni Rady Miasta Gorlice

 

Joanna Bubak

Gorliczanka, wykształcenie wyższe ekonomiczne  i pedagogiczne w pracy zawodowej nauczycielka gorlickich szkół: MZS6, MZS3, Zespołu Szkół Technicznych, LO Centrum Kształcenia TORS. Znana z pracy społecznej w środowisku. Społeczny Rzecznik Praw Dziecka przy ZPTPD w Gorlicach. W ostatniej kadencji RM Gorlice przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Członek Komisji Infrastruktury i Inwestycji oraz Komisji Oświaty i Kultury.

 

Bogumiła Burkot

 

Jolanta Dobek

Mężatka, 3 dzieci.Położna, pracuje w ZOZ "UNAMED" Gorlice. Bezpartyjna.
VI kadencja w Radzie Miasta

 

Robert Gryzik

Urodzony października 1966 roku. Mieszka w Gorlicach. Żonaty, troje dzieci. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie, kierunek wychowanie muzyczne oraz Akademię Muzyczną w Katowicach, kierunek instrumentalistyka – skrzypce. Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej oraz nauczyciel w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach. Od 1994 roku członek NSZZ Solidarność. W latach 2006 – 2014 pełnił funkcję radnego Rady Miasta Gorlice. Od roku 2007 członek Prawa i Sprawiedliwości.

 

Lucyna Jamro

Lucyna Jamro - lat 44, mężatka, dwóch synów, doświadczony handlowiec, zastępca kierownika w Drogerii "Triomen", przewodnicząca Zarządu Osiedla Skrzyńskich w latach 2010-2014, w 2018 roku rozpoczęła drugą kadencję jako Radna Miasta Gorlice. W poprzedniej kadencji pracowała w Komisji Infrastruktury i Inwestycji oraz Komisji Spraw Społecznych. Od lat zaangażowana w sprawy społeczne, lokalne, jako jedyna Radna podjęła działania wspierające mieszkańców przeciwko budowie tzw. "spalarni". Zawsze blisko ludzi, wspierająca osoby potrzebujące.

 

Krzysztof Jędrzejowski

 

Maria Ludwin

 

Halina Marszałek

Bezpartyjna, emerytka, wdowa, troje dzieci. Praca społeczna: 2002-2010- Zarząd Osiedla nr 9: członek Zarządu Osiedla, Przewodnicząca Zarządu Osiedla; 2010-2018 - Radna Miasta Gorlice - praca w Komisjach: Budżetu i Finansów oraz Infrastruktury i Inwestycji

 

Mariola Migdar
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Małopolska" w Gorlicach. Absolwentka Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz studiów podyplomowych na Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - Zarządzanie nieruchomościami. Bezpartyjna.
 

 

Alicja Nowak

• Urodzona 3 kwietnia 1956 w Gdyni.
• Wdowa, matka trójki dorosłych dzieci.
• Mgr filologii polskiej, nauczyciel dyplomowany w MZS nr 1 w Gorlicach.
Ukończone studia:
• Filologia polska – Uniwersytet Gdański
• Informatyka – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
• E –learning – Uniwersytet Warszawski/Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
• Komunikacja Społeczna i Dziennikarstwo – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
• Kurs kwalifikacyjny – Zarządzanie oświatą
Pełnione funkcje:
• Radna Miasta Gorlice kadencji: 2006 – 2010 | 2010 – 2014 | 2014 – 2018
• Prezes Stowarzyszenia NASZ DOM GORLICE

 

Lidia Piotrowicz

 

Adam Piechowicz
Radny Rady Miasta Gorlice II kadencji. W I kadencji pracował w Komisjach: Budżetu i Finansów, Infrastruktury i Inwestycji oraz Spraw Społecznych, w których zamierza kontynuować pracę.

 

Maria Piecuch

Trzy kadencje pracowała w Zarządzie Osiedla nr. 3 „Kromer”. W latach 2010-2014 była przewodniczącą tego Zarządu. W ubiegłej kadencji pełniła funkcję Radnej Rady Miasta Gorlice, pracując w Komisjach: Rewizyjnej Spraw Społecznych, Infrastruktury i Inwestycji. W kadencji 2018-2023 jako Radna Rady Miasta zamierza pomagać ludziom potrzebującym pomocy i pracować dla dobra wszystkich mieszkańców.

 

Henryk Plato

 

Tomasz Szczepanik

Tomasz Szczepanik, gorliczanin, żonaty, troje dzieci. Radny Rady Miasta Gorlice dwóch kadencji, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce, dyplomowany nauczyciel, wieloletni członek Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego i prezes Klubu Młodego Nauczyciela (w latach 2010-2017). Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Absolwent Politechniki Krakowskiej (mgr inż. informatyk), I LO im. Marcina Kromera i Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bohaterów Westerplatte w Gorlicach.

W Radzie Miasta pełni funkcję:

wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury i Promocji.

Kontakt: www.szczepaniktomasz.pl e-mail: szczepanik.tomasz@gmail.com

 

Jakub Szczerbań

 

Beata Szarowicz
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, prowadzi działalność gospodarczą.

 

Jan Wojnarski

64 lata, żonaty, troje dzieci. Współwłaściciel Zakładu Masarskiego „Angus”. Należy do Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorców w Gorlicach. Od dwóch kadencji pełni funkcję Podstarszego Cechu oraz jest Członkiem Zarządu Izby Cechu i przedsiębiorców w Nowym Sączu. Radnym Rady Miasta Gorlice jest drugą kadencję