Radni Rady Miasta


Prezydium Rady Miasta

 


Krzysztof Wroński Przewodniczący Rady Miasta


Mariola Migdar Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Małopolska" w Gorlicach. Absolwentka Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz studiów podyplomowych na Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - Zarządzanie nieruchomościami. Bezpartyjna.

 

Jolanta Dobek Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Jolanta Dobek, lat 57, mężatka, 3 dzieci. Położna, pracuje ZOZ "UNAMED" Gorlice. Bezpartyjna, V kadencja w Radzie Miasta.

 

Radni gorliccy

 


Joanna Bubak
Joanna Bubak, lat 59. Mieszka w Gorlicach przy ul. Wyszyńskiego, wykształcenie wyższe ekonomiczne i pedagogiczne, nauczycielka MZS nr 3 w Gorlicach, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka TPD, doświadczony samorządowiec. Do RM startowała z KWW Witolda Kochana. Prywatnie mężatka, 2 synów, 2 synowe i 4 wnucząt.

 

Tomasz Chmura

 
 

Michał Diduch
Michał Diduch, żonaty, absolwent politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu finansów samorządowych, pomocy społecznej, oświaty, a także funduszy europejskich. Działa aktywnie w sferze szeroko rozumianej pomocy społecznej. Obecnie pełni funkcję kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sękowej.
Wiedzę i doświadczenie zawodowe nabył pracując w Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa oraz firmach sektora finansowego. Założyciel i organizator Klubu Seniora w Sękowej finansowanego w całości ze środków europejskich. Inicjator aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych oraz wykluczonych społecznie.
Dyżur Przewodniczącego Komisji Budżetu: każda ostatnia środa miesiąca: godz. 14:30 - 15:00.

 

 

Czesław Gębarowski
Czesław Gębarowski, lat 56, żonaty, 4 synów, wnuczka Nadia. Pracownik Kuźni Glinik Sp. z o.o. Posiada egzamin państwowy do Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Od 1989 r. działa w NSZZ Solidarność. Pełni wiele ważnych funkcji zakładowych i ponad zakładowych. Obecnie wiceprzewodniczący Rady Pracowników Kuźni Glinik i członek Prezydium rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych. Radny Rady Miasta od dwóch kadencji, a zarazem przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorlice.

 

Lucyna Jamro
Lucyna Jamro, lat 40, mężatka, dwóch synów: student 3-go roku AGH Kraków, uczeń LO im. Marcina Kromera, wykształcenie średnie. Doświadczony handlowiec, obecnie zatrudniona w firmie "Triomen", zaangażowana w sprawy społeczności lokalnej, w latach 2010-2014 Przewodnicząca Zarządu Osiedla Skrzyńskich nr 10.

 

Mateusz Koszyk

 

Maria Ludwin
Maria Ludwin, wiek 51, mężatka, matka czwórki dzieci, szczęśliwa babcia, silnie związana z rodziną. Wykształcenie wyższe pedagogiczne nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Nauczyciel dyplomowany Miejskiego Przedszkola nr 3 w Gorlicach. Od 31 lat  pracująca i dbająca o utrzymanie przedszkola na Osiedlu Młodych. Współorganizatorka imprez środowiskowych dla dzieci i mieszkańców. Koordynator środowiskowy  ogólnopolskiej akcji ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”. Za pracę społeczną odznaczona odznaką "Przyjaciel Dziecka”. Były członek Zarządu Osiedla Nr 5.

W minionej kadencji przewodnicząca  Komisji Oświaty Kultury i Sportu dbała o podnoszenie jakości pracy gorlickich przedszkoli i szkół. W sposób bezkonfliktowy i konsekwentny  reprezentowała potrzeby nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych. Aktywny członek Komisji Spraw Społecznych, dobrze znająca warunki bytowo-mieszkaniowe mieszkańców naszego osiedla służąca pomocą rodzinom potrzebującym wsparcia. Współautorka zwycięskiego zadania do budżetu obywatelskiego na rok 2015.

 

Ryszard Ludwin

 

Halina Marszałek
Halina Marszałek, Radna Rady Miasta Gorlice z listy Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej. Gorliczanka, wdowa, troje dzieci.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 9 w latach 2006-2010. Wykształcenie wyższe rolnicze - Akademia Rolnicza Kraków - wydział zootechniczny. Były pracownik Stadniny Koni Siary na stanowiskach zootechnika, głównego zootechnika, zarządcy komisarycznego, dyrektora Stadniny Koni Skarbu Państwa w Siarach. Obecnie znajduje się na emeryturze, co pozwala jej aktywnie uczestniczyć w pracy społecznej.
Chcę służyć mieszkańcom sumienną i uczciwą pracą na rzecz poprawy warunków ich życia.

 

Małgorzata Miękisz-Müller
Małgorzata Miękisz-Müller, lat 52. Wykształcenie wyższe. Nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorlicach. Mężatka, czworo dzieci. Córka w wieku 22 lat i synowie w wieku 28, 25 i 12 lat. Kurator społeczny do spraw rodzinnych i nieletnich. Ukończone wiele form doskonalenia zawodowego m. in. studia podyplomowe z informatyki i zarządzania oświatą, kursy i staże z branży pedagogicznej, społecznej, turystycznej, hotelarskiej oraz pozyskiwania funduszy unijnych. Autorka i koordynator wielu projektów z zakresu międzynarodowej wymiany młodzieży (Słowacja, Ukraina), zajęć edukacyjnych i wychowawczych dla młodzieży. Zainteresowania: podróże i literatura.

 

 

Augustyn Mróz
Augustyn Mróz, urodzony 17.10.1948 r. w Rzepienniku Strzyżewskim, powiat Tarnów. Od 1962 roku mieszkaniec Gorlic. Absolwent Liceum Pedagogicznego w Gorlicach, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach /Wydział Pedagogiczny/ – mgr pedagogiki szkolnej. Od 1967 roku nauczyciel, kierownik działu administracji, instruktor KO, pracownik fizyczny w fabryce w USA (3 lata), wicedyrektor dwóch szkół, prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego /trzy kadencje (12 lat)/, członek Zarządu Okręgu ZNP dwie kadencje (8 lat), ławnik Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Gorlicach /jedna kadencja (4 lata)/. Przez całe życie bezpartyjny.Odznaczony Złotą Odznaką ZNP.
Główny cel działania to praca na rzecz podniesienia jakości kształcenia w gorlickich szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę miejską Gorlice, poprawa warunków finansowych nauczycieli, racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi dla dobra wszystkich Gorliczan.

 

Alicja Nowak
Alicja Nowak, urodzona 3 kwietnia 1956 w Gdyni.Mężatka, matka trójki dorosłych dzieci. Mgr filologii polskiej, nauczyciel dyplomowany w MZS nr 1 w Gorlicach.Ukończone studia: Filologia polska – Uniwersytet Gdański; Informatyka – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; E –learning – Uniwersytet Warszawski/Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Komunikacja Społeczna i Dziennikarstwo – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Kurs kwalifikacyjny – Zarządzanie oświatą.
Pełnione funkcje: Radna Miasta Gorlice kadencji: 2006 – 2010 | 2010 – 2014 | 2014 – 2018; Prezes Stowarzyszenia NASZ DOM GORLICE.

 

Adam Piechowicz

 

Maria Piecuch

 

Robert Ryndak
Radny Rady Miasta  z listy Porozumienia Gorlickiego, bezpartyjny. Mieszkaniec Osiedla Łysogórskie w Gorlicach, urodzony w 1959 roku w Gorlicach, żonaty ojciec dwójki dzieci. Magister ekonomi- Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, prowadzi działalność gospodarczą, głównie ubezpieczenia. Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Miasta, członek Komisji Oświaty i Kultury, oraz Komisji Infrastruktury i Inwestycji.
Kontakt: Tel. 504 858 171,    e-mail: robert.ryndak@gmail.com

 

Tomasz Szczepanik
Tomasz Szczepanik, ur. 7 października 1982 roku w Gorlicach, żonaty, troje dzieci. Nauczyciel mianowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju oraz w Policealnym Niepublicznym Studium Ekonomicznym w Gorlicach, członek Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego i prezes Klubu Młodego Nauczyciela. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Absolwent Politechniki Krakowskiej (mgr inż. informatyk), I LO im. Marcina Kromera i Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bohaterów Westerplatte w Gorlicach. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Oświatą. Wybrany na Radnego Miasta Gorlice z okręgu nr 10 (ulice Krasińskiego, Legionów (z wyłączeniem bloku nr 3), Moniuszki, Ogrodowa, Park Miejski, Rzeźnicza, Słowackiego, Parkowa od mostu „Sybiraków”).
Jako młody człowiek udzielał się społecznie jako Animator Liturgicznej Służby Ołtarza, prezes Szkolnego Koła Caritas w I LO im. M. Kromera.
W Radzie Miasta pracuje w Komisjach:
- Infrastruktury i Inwestycji
- Oświaty i Kultury
Kontakt: www.szczepaniktomasz.pl e-mail: szczepanik.tomasz@gmail.com

 

Jan Wojnarski

 

 

Krzysztof Zagórski
Radny Rady Miasta z listy Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej, bezpartyjny. Mieszkaniec osiedla nr 1 „Starówka”. Urodzony w 1966 roku w Gorlicach. Pracownik Szpitala Specjalistycznego im.  H. Klimontowicza w Gorlicach. Wykształcenie wyższe – Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Żonaty – czworo dzieci. Członek Komisji  Rewizyjnej i Komisji  Rozwoju i Promocji Miasta Gorlice.
Dyżury dla mieszkańców w każdy czwartek od godziny 16.00 do 17.00 w biurze Rady Osiedla nr 1 „Starówka” (Plac Kościelny 2, wejście od łącznika między Urzędem Miasta a dawną Szkołą).
e-mail: kzagorski@onet.eu