Głosowanie nad absolutorium Burmistrza za rok 2017

Głosowanie nad absolutorium Burmistrza za rok 2017 Środa, 20 czerwca 2018 Na zaplanowanej na dzień 21 czerwca LI Sesji Rady Miasta Gorlice, odbędzie się głosowanie nad jedną z najważniejszych uchwał w trakcie każdego roku budżetowego. Pod obrady Radnych trafi sprawozdanie Burmistrza Rafała Kukli z wykonania budżetu za rok 2017, czyli uchwała absolutoryjna. Przedstawiamy skrótową informację na temat wykonania budżetu Miasta Gorlice w 2017 oraz opinie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorlice oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o sporządzonym sprawozdaniu.

Informacja o wykonaniu budżetu za 2017 rok

Informacja o wykonaniu budżetu za 2017 rok Środa, 9 maja 2018 Informacja o wykonaniu budżetu, zobowiązaniach, dotacjach oraz o udzielonych poręczeniach w 2017 roku.

Gorlice z bardzo dobrą oceną pre-ratingową!

Gorlice z bardzo dobrą oceną pre-ratingową! Poniedziałek, 26 lutego 2018 Miło nam poinformować, że Gorlice uzyskały wysoką ocenę pre-ratingową w badaniach oceniających kondycję budżetów polskich jednostek samorządu terytorialnego! Tylko 11% samorządów może pochwalić się tak wysoką ocenę, a wśród nich są także Gorlice. Osiągnięty wynik, mieszczący się na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+, najprościej mówiąc, świadczy o bardzo dobrej kondycji miejskich finansów, co daje duże możliwości inwestycyjne i rozwojowe.

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze Piątek, 19 stycznia 2018 Informacja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

To będzie rekordowy budżet!

To będzie rekordowy budżet! Czwartek, 21 grudnia 2017 Radni Miasta Gorlice przyjęli dzisiaj (21 grudnia) prawie jednogłośnie budżet miasta na 2018 rok. W zaproponowanym przez Burmistrza Rafała Kuklę budżecie planowane dochody przekroczą 116 mln zł. Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie wydamy kwotę 122,6 mln zł, z czego na zadania inwestycyjne aż 32,2 mln zł!

Budżet Miasta Gorlice na 2018 rok uchwalony!

Budżet Miasta Gorlice na 2018 rok uchwalony! Czwartek, 21 grudnia 2017 Rada Miasta Gorlice na dzisiejszej (21 grudnia) sesji uchwaliła budżet miasta na 2018 rok. Budżet został przyjęty prawie jednogłośnie, przy 20 głosach za i jednym głosie wstrzymującym Radnego Czesława Gębarowskiego. Projekt uchwały budżetowej został przedłożony pod głosowanie przez Burmistrza Gorlic Rafała Kuklę.

Kalendarium podatkowe na 2018 rok

Kalendarium podatkowe na 2018 rok Środa, 13 grudnia 2017 Sprawdź, kiedy mijają terminy zapłaty podatków w 2018 roku.

Podatki i opłaty lokalne w 2018 roku

Podatki i opłaty lokalne w 2018 roku Środa, 13 grudnia 2017 Kierując się racjonalnym podejściem, mając równocześnie na uwadze dbałość o przedsiębiorców i mieszkańców Gorlic, informujemy, że w przyszłym roku na terenie Miasta Gorlice nie wzrosną stawki podatkowe w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Wysokość podatków lokalnych w przyszłym roku po raz kolejny nie uległa zmianie i została utrzymana na poziomie z roku 2013.

Komunikat Urzędu Miejskiego

Komunikat Urzędu Miejskiego Piątek, 28 lipca 2017 W związku ze zgłoszonymi na forum publicznym zarzutami Pana Adama Nowaka, dotyczącymi sposobu działania pracowników Działu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla zlecił Skarbnikowi Miasta - Pani Krystynie Tokarskiej, jako sprawującej nadzór nad prawidłowością działania Wydziału Księgowości Finansowo - Budżetowej Urzędu, objęcie postępowań dotyczących wskazanego podatnika bezpośrednim nadzorem.

Burmistrz z absolutorium za 2016 rok

Burmistrz z absolutorium za 2016 rok Czwartek, 22 czerwca 2017 Burmistrz Miasta Gorlice otrzymał na dzisiejszej Sesji Rady Miasta absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu.