Gorlice z bardzo dobrą oceną pre-ratingową!

Gorlice z bardzo dobrą oceną pre-ratingową! Poniedziałek, 26 lutego 2018 Miło nam poinformować, że Gorlice uzyskały wysoką ocenę pre-ratingową w badaniach oceniających kondycję budżetów polskich jednostek samorządu terytorialnego! Tylko 11% samorządów może pochwalić się tak wysoką ocenę, a wśród nich są także Gorlice. Osiągnięty wynik, mieszczący się na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+, najprościej mówiąc, świadczy o bardzo dobrej kondycji miejskich finansów, co daje duże możliwości inwestycyjne i rozwojowe.

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze Piątek, 19 stycznia 2018 Informacja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Kalendarium podatkowe na 2018 rok

Kalendarium podatkowe na 2018 rok Środa, 13 grudnia 2017 Sprawdź, kiedy mijają terminy zapłaty podatków w 2018 roku.

Podatki i opłaty lokalne w 2018 roku

Podatki i opłaty lokalne w 2018 roku Środa, 13 grudnia 2017 Kierując się racjonalnym podejściem, mając równocześnie na uwadze dbałość o przedsiębiorców i mieszkańców Gorlic, informujemy, że w przyszłym roku na terenie Miasta Gorlice nie wzrosną stawki podatkowe w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Wysokość podatków lokalnych w przyszłym roku po raz kolejny nie uległa zmianie i została utrzymana na poziomie z roku 2013.

Komunikat Urzędu Miejskiego

Komunikat Urzędu Miejskiego Piątek, 28 lipca 2017 W związku ze zgłoszonymi na forum publicznym zarzutami Pana Adama Nowaka, dotyczącymi sposobu działania pracowników Działu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla zlecił Skarbnikowi Miasta - Pani Krystynie Tokarskiej, jako sprawującej nadzór nad prawidłowością działania Wydziału Księgowości Finansowo - Budżetowej Urzędu, objęcie postępowań dotyczących wskazanego podatnika bezpośrednim nadzorem.

Informacja o wykonaniu budżetu za 2016 rok

Informacja o wykonaniu budżetu za 2016 rok Środa, 10 maja 2017 Informacja o wykonaniu budżetu, zobowiązaniach, dotacjach oraz o udzielonych poręczeniach w 2016 roku.

Informacja o zmianie zasad opodatkowania wyodrębnionych nieruchomości lokalowych

Informacja o zmianie zasad opodatkowania wyodrębnionych nieruchomości lokalowych Czwartek, 6 kwietnia 2017 W związku z nowelizacją ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) zmianie uległy zasady opodatkowania nieruchomości lokalowych.

Zaniechanie poboru PIT od umorzonych należności mieszkaniowych

Zaniechanie poboru PIT od umorzonych należności mieszkaniowych Piątek, 3 marca 2017 Minister Rozwoju i Finansów 27 lutego 2017 r. wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego, które obowiązuje od 28 lutego 2017 r.

Centralizacja VAT

Centralizacja VAT Czwartek, 12 stycznia 2017 Z dniem 1 stycznia 2017 r. Miasto Gorlice wprowadziło skonsolidowane rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług obejmujące czynności prowadzone przez jednostki organizacyjne Miasta.

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze Poniedziałek, 2 stycznia 2017 Informacja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.