Umowa podpisana, czas na termomodernizację!

Dzisiaj (3 sierpnia) w Nowym Sączu podpisana została umowa między Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji 39 obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu gorlickiego, w tym 9 obiektów położonych  w Gorlicach.

Urząd Marszałkowski reprezentowali: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska oraz Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Pasoń, natomiast Związek Gmin Ziemi Gorlickiej: Burmistrz Gorlic Rafał Kukla, Burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz oraz Wójt Gminy Lipinki Czesław Rakoczy.

Za ponad 7 mln złotych kompleksowej termomodernizacji doczekają się budynki w Gorlicach:
• Urzędu Miejskiego w Gorlicach segment A, Rynek 2
• Urzędu Miejskiego w Gorlicach segment B, Plac Kościelny 2
• Szatni OSiR, ul. Sienkiewicza 15
• Gospodarczy Miejskiego Zespołu Szkół nr 4, ul. Krasińskiego 9
• Miejskiego Zespołu Szkół nr 5, ul. Krakowska 5
• Pomocniczy Miejskiego Zespołu Szkół nr 5, ul. Krakowska 5
• Przychodni, ul. Jagiełły 10
• Przychodni, ul. Słoneczna 11
• MZUK, ul. Kościuszki 92

Dzięki termomodernizacji, w przyszłości utrzymanie wszystkich odnowionych obiektów będzie mniej kosztowne. Zdecydowanie zyskają one na wartości estetycznej, a sposób ich ogrzewania będzie mniej uciążliwy dla środowiska.

Dofinansowanie tej dużej inwestycji w 60% kosztów kwalifikowanych pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

Jest to niewątpliwy sukces wszystkich samorządowców z powiatu gorlickiego. Wspólny wniosek złożony przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu dotyczącego głębokiej modernizacji, w toku oceny w Instytucji Zarządzającej RPO WM uzyskał pozytywną ocenę formalną, finansową i merytoryczną, a w dniu 28 marca 2017 r. na mocy uchwał 480/17 oraz 482/17 Zarządu Województwa Małopolskiego został wybrany do dofinansowania.

Koszt całej inwestycji to 23 701 744,77 zł, przy maksymalnej wartości dofinansowania 14 155 574,37 zł. Zadania będą realizowane w latach 2017-2019.

Foto. Tomasz Basta