Rusza nabór do Gorlickiego Klubu Seniora

Miasto Gorlice ogłasza nabór uczestników do Gorlickiego Klubu Seniora współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Klub Seniora to miejsce, w którym mieszkańcy miasta powyżej 60 roku życia będą mogli w interesujący sposób spędzić czas wolny oraz bezpłatnie skorzystać z szerokiej oferty zajęć edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjno - usprawniających.

Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Gorlickiego Klubu Seniora zlokalizowanym w budynku przy ulicy 3-go Maja 20 (pisaliśmy o tym tutaj). Planowany termin otwarcia to styczeń 2019 r. Placówka będzie funkcjonowała w dni robocze od poniedziałku do piątku, 6 godzin dziennie.

Uczestnikami Klubu mogą być osoby, które łącznie spełniają  następujące kryteria:
1) są mieszkańcami miasta Gorlice,
2) są osobami w wieku powyżej 60 lat,
3) są osobami niepracującymi.

Pierwszeństwo uczestnictwa w poszczególnych działaniach realizowanych przez Klub będą miały (kryteria dodatkowe):
1) osoby, których dochód za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia formularza nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (+2 punktów),
2) osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, przy czym niepełnosprawność nie może uniemożliwiać aktywnego udziału w zajęciach (+1 punkt)
3) osoby samotnie zamieszkujące (+1 punkt)
4) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (+1 punkt)

W razie większej liczby chętnych (do uczestnictwa w poszczególnych działaniach realizowanych przez Klub), niż liczba miejsc, którymi dysponuje Klub, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, z uwzględnieniem pierwszeństwa uczestnictwa. Osoby spełniające kryteria uczestnictwa w Klubie, które ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie zostały zakwalifikowane w pierwszej kolejności, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Gorlickim Klubie Seniora proszone są o składanie wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Reymonta 1, pokój nr  5.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerem tel. 18 352 05 10.

Informujemy, że Gorlicki Klub Seniora będzie udostępniony jeden dzień w tygodniu wyłącznie dla członków Gorlickiej Rady Seniorów powołanej zarządzeniem nr 62/2017 i 137/2018 Burmistrza Miasta Gorlice.

Jak już wcześniej informowaliśmy Miasto Gorlice znalazło się wśród 59 samorządów z całej Polski, które otrzymają środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie i wyposażenie klubu dla seniorów.

Regulamin Klubu Seniora

Formularz zgłoszeniowy do pobrania