W Gorlicach powstanie Klub Seniora!

Z przyjemnością informujemy, że Miasto Gorlice znalazło się wśród 59 samorządów z całej Polski, które otrzymają środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie i wyposażenie klubu dla seniorów.

20 marca br. został złożony wniosek do rządowego programu pn. „Senior+”, o czym pisaliśmy tutaj.

Na adaptację i wyposażenie pomieszczeń po aptece na ul. 3 Maja 20 otrzymaliśmy maksymalne dofinansowanie w kwocie 150.000 zł. Wkład własny miasta w realizowaną inwestycję wyniesie 57 710,05 zł.

Przewidujemy, że prace remontowe potrwają do października. Na jesień planowane jest otwarcie gorlickiego Klubu Seniora, gdzie mieszkańcy miasta powyżej 60 roku życia będą mogli w interesujący sposób spędzić czas wolny oraz bezpłatnie skorzystać z szerokiej oferty zajęć edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjno - usprawniających.