Dzieci nauczą się jeździć z głową

Ponad 50 dzieci z gorlickich szkół nauczy się jeździć na nartach, dzięki dotacji pozyskanej przez Miasto Gorlice z programu „Jeżdżę z głową”, realizowanego przez Województwo Małopolskie. Program uczy nie tylko podstaw jazdy, ale przede wszystkim wpaja bezpieczne nawyki, zasady korzystania ze stoków narciarskich czy tras biegowych.

Projekt skierowany jest do dzieci z klas III i IV gorlickich szkół podstawowych i zakłada naukę jazdy na nartach w okresie od 12 do 25 lutego 2018 roku, w formie zajęć pozalekcyjnych.

Szkoleniem objętych zostanie ponad 50 dzieci podzielonych na 5 grup, które realizować będą 18-godziny program pod okiem wykwalifikowanych instruktorów narciarstwa. Miasto Gorlice zabezpiecza dodatkowo pełny sprzęt narciarski (narty, buty, kijki i kaski) oraz możliwość korzystania ze stoku narciarskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Małastowie.

Program spełnia wiele celów, m.in.
- nabycie podstawowych umiejętności i podstaw poprawnej nauki jazdy na nartach,
- edukację w zakresie bezpiecznego korzystania ze stoków narciarskich i nawyku jazdy w kasku,
- poprawę kondycji i ogólnej sprawności fizycznej,
- profilaktykę zdrowotną, w szczególności wad postawy i skrzywień kręgosłupa,
- zachęcenie dzieci do aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Miasto Gorlice dużą uwagę poświęca zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży, dlatego pozyskuje środki zewnętrzne na realizację programów edukacyjnych czy sportowych. W tym roku Urząd Miejski w Gorlicach stara się także o środki z programów:
- „Szkolny Klub Sportowy”, który polegać ma na całorocznych pozalekcyjnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych (dwa razy w tygodniu po 60 minut) obejmujących ponad 130 dzieci,
- „Umiem pływać” – zajęcia z dziećmi z klas I-III szkół podstawowych obejmujących ponad 150 dzieci,
- „Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki” – kontynuacja programu skierowanego do ponad 50 chłopców (128 zajęć 90-minutowych w roku).