"Już pływam", czyli kolejny program dla najmłodszych z dofinansowaniem

Decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego Miasto Gorlice otrzymało dofinansowanie w kwocie 7 800 zł (co stanowi ok. 33% całkowitych kosztów) na realizację programu „Już pływam”.

Projekt realizowany będzie w formie zajęć pozalekcyjnych w okresie od 2 października do 8 grudnia 2017 r.

Jest programem powszechnej nauki pływania skierowanym do klas I-III gorlickich szkół podstawowych, jako forma zajęć pozalekcyjnych,  ukierunkowana na upowszechnienie aktywności fizycznej, naukę podstawowych umiejętności pływania, korygowanie wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznej, edukacji w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów i zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom. Program ten prowadzony jest w 5 szkołach podstawowych znajdujących się na terenie miasta Gorlice i obejmuje 120 dzieci. Treści programowe realizowane zgodnie z wytycznymi do programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pt. "Umiem pływać". Jeden kurs składa się z 10 wejść na pływalnię 12 osobowej grupy na 2 godziny lekcyjne (2x45 min.), w godzinach popołudniowych.