"Już pływam", czyli kolejny program dla najmłodszych z dofinansowaniem

Decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego Miasto Gorlice otrzymało dofinansowanie w kwocie 8 300 zł (co stanowi ok. 33% całkowitych kosztów) na realizację programu „Już pływam”.

Projekt realizowany będzie w formie zajęć pozalekcyjnych w okresie od 3 października do 9 grudnia 2016 r.

„Już pływam” jest programem powszechnej nauki pływania skierowanym do uczniów klas I-III. Program ten obejmie 120 dzieci (po 24 dzieci z każdej z 5 szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Gorlice) i będzie prowadzony przez instruktorów pływania na krytej pływalni "Fala" w Gorlicach.

Główne cele projektu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów,
  • zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom.

Treści programowe będą realizowane zgodnie z wytycznymi do programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pt. "Umiem pływać".

Zajęcia odbywać się będą dla każdej z grup raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Jeden kurs obejmuje 10 wejść na pływalnię 12-osobowej grupy, na 2 godziny lekcyjne (2x45 min.).

Są to kolejne środki pozyskane przez Urząd Miejski w Gorlicach na realizację programów skierowanych do najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Przypomnijmy, że w okresie ferii zimowych zrealizowano program „Jeżdżę z głową”, a pod koniec marca rozpocznie się program „Gorlickie pływanie". Z projektów tych skorzysta łącznie 320 dzieci.