Zamówienie - OR-III.271.2.16.2019

Rozbudowa i modernizacja tras pieszo rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną subregionu sądeckiego – w trybie zaprojektuj i wybuduj – trasa pieszo-rowerowa A-B.

numer sprawy - OR-III.271.2.16.2019