Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - OR-III.271.1.26.2019

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę wyposażenia do żłobka w ramach zadania: „Przebudowa Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach” realizowanego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.

Numer sprawy: OR-III.271.1.26.2019                                                                        

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej wraz z załącznikami.