Nowy nabór na zmianę źródła ogrzewania

Urząd Miejski w Gorlicach informuje, że jako członek Klastra Energii Biała-Ropa przystępujemy do naboru deklaracji do nowego programu dotacji pod nazwą: Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR

Jest to projekt wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące biomasę, paliwa stałe lub odnawialne źródła energii (OZE) wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania, współfinansowanego z Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR, RPO Województwa Małopolskiego.

Więcej szczegółów programu TUTAJ.

Regulamin konkursu TUTAJ.

1. Wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) - projekt typu A:

Inwestycje polegające na wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące biomasę, paliwa gazowe lub odnawialne źródła energii (OZE), wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania - wsparcie możliwe jest jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r.

Termin naboru deklaracji do 19.10.2018 (piątek).

Wzór deklaracji do pobrania TU

Szczegółowych informacji udziela Ekodoradca Urzędu Miejskiego w Gorlicach – Kamila Pakuła, pok. 7B, tel. 18 355 12 23 lub. 572 908 868

 

Tagi